Randers har nøglen til at bekæmpe oversvømmelser

Gudenåen er også et oplagt emne i den kommunale valgkamp - lyder det fra et af Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlemmer

Peter Bohsen hos BL

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Hele to år efter at de store oversvømmelser ved Gudenåen tog landsdækkende overskrifter, arbejder Gudenåkomitéen, ministerium og kommuner stadig med en helhedsplan. Der holdes møder, laves projekter og produceres papirer. Lige meget hjælper det.

Der er kun én virkningsfuld løsning: Få det vand væk.

Ikke i vandbassiner, der vil løbe fulde ved næste regnskyl. Ikke i deponering på landbrugsjord, der samtidig vil deponere så meget andet på marken. Vandet skal helt væk. Til havs ud igennem Randers Fjord.

Det drejer sig i al sin enkelthed om at tilvejebringe et frit udløb for Gudenåen ved Randers. Og så om frit løb til Randers.

Utilstrækkeligt og ulovligt

I miljøets hellige navn har man i Randers Kommune de seneste mange år praktiseret en ikke tilstrækkelig vedligeholdelse af åen, hvilket reducerer vandets vandføringsevne. Denne praksis er bakket op af det ulovlige regulativ, som Randers Kommune lavede i 2002 – hvorefter de helt store problemer begyndte. Den praksis medfører aflejring og bundfældning, og når samtidig fjernelse af dette materiale undlades, øges bundhøjden på vandløbet, og vandføringsevnen aftager.

Vandstanden stiger også opstrøms, hvor samme praksis følges visse steder. Resultatet er, at grundejere i hele Gudenå-systemet har problemer med afvanding. Konsekvenserne er voldsomme for utallige lokale lodsejere, men det værste er, at det er aldeles unødvendigt og er afstedkommet af den mangelfulde vandløbsvedligeholdelse. Det forslag til helhedsplan, der nu foreligger, vil ikke sikre mod oversvømmelserne. Det er disrespekt for de berørte borgere.

Undgå forsumpning

Silkeborgs borgmester, landmanden og talsmanden for Gudenåkommunerne Steen Vindum, har for længst efterlyst bedre muligheder for at skære grøde, fjerne aflejringer og regulere stemmeværker, der opstuver vand i Gudenåen. Den mulighed skal han og alle de andre borgmestre selv gribe, så de kan komme af med vandet. Tag fat i bundkoterne i de gamle regulativer, og grav jer ned til dem.

Vandet i Gudenåen kan sagtens løbe væk, samtidig med at natur, miljø og biodiversitet trives. Så får man nemlig andet end sump.

En opfordring: Spørg alle kandidater til kommunalvalget, om de vil støtte en bedre grødeskæring og oprensning – til glæde for afvandingen og for at undgå forsumpning af store arealer.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier, du kan eksempelvis læse Maskinbladets onlineudgave via linket HER).

1 kommentar til “Randers har nøglen til at bekæmpe oversvømmelser”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top