BL: Ikke tilstrækkelig videnskabelig evidens for klima-lavbundsprojekter

I øvrigt bør der ske fuld erstatning med henvisning til ejendomsrettens ukrænkelighed, lyder det i høringssvar

blok-og-kuglepen-bl

”Bæredygtigt Landbrug mener ikke, at der endnu er tilstrækkelig videnskabelig evidens for en betydelig positiv effekt på klimaet, ved udtagning af lavbundsjorder”.

Sådan lyder det bl.a. i et høringssvar fra Bæredygtigt Landbrug vedrørende de såkaldte klima-lavbundsprojekter.

BL gør i høringssvaret opmærksom på, at der mangler belæg for, at udtagning af lavbundsjorder skulle have signifikante klimamæssige fordele. Faktisk kan en større udledning af metan i sidste ende minimere fordelene og i værste fald have en negativ klimamæssig påvirkning.

I høringssvaret til den foreslåede ændring af bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder kommenterer BL ligeledes på satserne for lodsejer-kompensation, der nu bliver hævet – men ifølge BL stadig er for lave.

”Hvis samfundet vil bestemme, hvad der skal ske på de enkelte borgeres ejendomme, er det den altovervejende hovedregel, at der skal ske fuld erstatning, jf. grundlovens paragraf 73”, hedder det i høringssvaret – som dermed henviser til bestemmelserne om ejendomsrettens ukrænkelighed.

Du kan læse hele høringssvaret via linket HER, mens du HER kan se listen med aktuelle høringssvar fra Bæredygtigt Landbrug.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top