Efterafgrøder kan forværre landbrugets klimaregnskab

Dyrkning af efterafgrøder øger indholdet af organisk materiale men risikerer samtidig at være en bombe for udledning af lattergas

olieraeddike-efterafgroede-2

Dyrkning af efterafgrøder på den samme mark mange år i træk øger indholdet af organisk materiale – og bidrager dermed til at forbedre jordens frugtbarhed.

Men den øgede lagring af kulstof i jorden er ikke nødvendigvis gavnligt i forhold til landbrugets klimaregnskab, skriver LandbrugsInfo.

Her fremgår det, at efterafgrøder og andet organisk materiale i jorden under særlige forhold kan lede til en øget frigivelse af lattergas fra marken. Lattergas er 298 gange kraftigere end CO2 i forhold til drivhuseffekten og bidrager således med næsten halvdelen af den samlede klimabelastning fra det danske markbrug.

Du kan læse mere i Landbrugsavisens omtale HER.

Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen genkender problemstillingen, der længe har været italesat af Bæredygtigt Landbrug:

“Disse efterafgrøder giver en kæmpe klimaudfordring. Derfor arbejder vi også i BL på at afskaffe de målrettede efterafgrøder samt på at lave en handlingsplan for lattergas”, fortæller Jørgen Evald Jensen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top