CO2 er ikke bare CO2

I f.eks. både Canada og Irland har man lagt en CO2-afgift på den fossile CO2-udledning og fritaget den cirkulære, biologiske CO2-udledning

Jørgen Brønd

Af Jørgen Brønd, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Thyrasmindevej 5, 8700 Horsens

Den fornødne viden til at indføre en CO2-afgift er ikke til stede, specielt ikke når det gælder den biologisk cirkulerende CO2. Der er nemlig forskel på oprindelsen af CO2 og dermed også på hvilken baggrund, den udledes.

Der er det kulstof, der er blevet til kul, olie og gas, i løbet af hundrede millioner år – som man nu graver og pumper op og forbruger og udleder i løbet af et hundrede år. Det er det, der giver den store og øgede CO2-udledning, der forårsager nutidens problemer. Det er fortidens lagre, der går op i røg for nutiden.

Og så er der den CO2, der cirkulerer i naturens kredsløb, som er nutidens lagre, der forbruges i et kredsløb. Den har altid eksisteret.

Lad os tage et eksempel: En ko optager lige så meget kulstof fra CO2 via foderet, som den udleder igen som metan og CO2. Kredsløbet går altså i nul.

Når man måler koens udledning til CO2-regnskabet, fraregner man ikke indtaget. Derfor er det en misforstået og meget gængs opfattelse, at koens påvirkning af klimaet er så stor. Det er denne misforståelse, man vil pålægge en afgift. Derfor bliver resultatet totalt misvisende og en afgift så fuldstændig urimelig.

En del af det kulstof, som især drøvtyggerne udleder, sker i form af metan (CH4). Det er en potent klimagas, men den vil i løbet af en halv snes år blive nedbrudt uden forøgelse af atmosfærens kulstofindhold. Det er ikke tilfældet med hverken CO2 eller metan af fossil oprindelse. Her øges atmosfærens kulstofindhold år for år, og de lagre bruges op. Det er derfor utroligt vigtigt at bevare fokus på forbruget af olie, kul og gas, når man skal reducere klimaaftrykket – og hvis noget skal beskattes for at redde jordens klima, er det de fossile energikilder og deres udledning.

I f.eks. både Canada og Irland har man lagt en CO2-afgift på den fossile CO2-udledning og fritaget den cirkulære, biologiske CO2-udledning. Det kan man også gøre i Danmark.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse dagblade samt i landbrugspressen, du kan eksempelvis læse Effektivt Landbrugs onlineversion via linket HER).

2 kommentarer til “CO2 er ikke bare CO2”

 1. Metanproblemet er et andet.
  Man bereger effektiviteten af en drivhusgas via dens GWP-værdi (Global Warming Potential), over 100 år, problemet er så et metans levetid i atmosfæren udgør kun a. 10 år!
  Der dannes 2 vandmolekyler ( som man ikke har sat en GWP-værdi på – og en enkelt CO2 molekyle.)
  Både vand- og CO2-molekylers levetid i atmosfæren er begrænset, vandmolekylerne regner ned, CO2-molykylet sanner samme med vandmolekyler i luften rene vanddråber, der regner ned over hele kloden indenfor en ca. 10 år.
  Hvad er der så tilbage af metanet?
  Intet.
  Alligevel beregner man så drivhuseffekten over 100 år, altså ca. 80 år efter den er total forsvundt i atmosfæren!
  Klimaberegnerne fortsætter deres beregninger over nedbrudte klimagasser uanfægtet af, at de forlængst er nedbrudt, ingen kan give en fornuftig forklaring på, hvordan metan udledt under 2. verdenskrig kan vedblive at optræde som klimagas ca. 80 år efter den er totalt atomiseret og derfor ikke kan optræde som klimagas!

  Ser man på klimagassernes absorbtionsområder, så ligger metan kan på ca. 30% effektivitet, mens vanddamp ligger langt højere.
  Metan er en ret ineffektiv drivhusgas, der kun er effektiv i et par meget smalle områder i varmespektret –
  https://www.dropbox.com/s/zvwcw7wsb454uai/Metanseffekt.jpg?dl=0
  sammenlignet med andre klimagasser – eller:

  https://www.dropbox.com/s/h0k9kold6byfung/Metanoptvindue.jpg?dl=0

  Som man let kan se så absoprberer metan kun ret beskedens i forhold til andre klimagasser.
  Mere information kan hentes fra prof. Happers materiale på bla. Youtube. Happer er tidligere klimaprofessor på Princetin universitet i USA.

 2. Gunni Ærtebjerg Nielsen

  Sikke noget sludder.
  Methan er en 3-5 gange stærkere klimagas end CO2 og fremmer derved klimaforandringerne med en langt større faktor og hastighed, end CO2 udledninger fra fossile brændstoffer.
  Og efter methan fra drøvtyggere over år nedbrydes i atmosfæren, forsvinder den jo ikke, men øger blot koncentrationen af CO2, som fortsætter klimaforværringerne.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top