Generalforsamling: Fuglede hyldet med taler, sang og æresmedlemskab

Her kan du få et overblik over, hvad der skete, da Bæredygtigt Landbrug onsdag eftermiddag holdt sin årlige generalforsamling

GF - Flemming Fuglede 3

Bæredygtigt Landbrugs tidligere formand Flemming Fuglede Jørgensen fik en hyldest til den store guldmedalje, da han på onsdagens generalforsamling sagde farvel og tak efter mange års bestyrelsesarbejde.

“Du kan som ingen andre kæmpe landmandens sag”, sagde den nuværende formand Peter Kiær i sin tale til det nu afgående bestyrelsesmedlem.

Flemming Fuglede Jørgensen kan være både strid, hård og skarp, lød det. Men er heller ikke bleg for at bruge humoren som våben. Og han ser ifølge Peter Kiær muligheder, hvor andre ser begrænsninger.

Pæne ord fra Aggesen

På vegne af Agerskovgruppen og de sønderjyske bønder holdt også Jens Peter Aggesen tale for Flemming Fuglede:

“Du er et fantastisk menneske”, sagde Jens Peter Aggesen, som dog samtidig måtte medgive, at nok ikke alle embedsmænd synes det samme…

Aggesens ord blev akkompagneret af ingen ringere end Tina Turners hit “You’re simply the best”. Talen blev efterfulgt af lige så pæne ord, også om landmandsevnerne, fra den tidligere BL-direktør Vagn Lundsteen, samt af Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen og dagens dirigent, det mangeårige BL-medlem Bo Ritterbusch.

Og naturligvis kan Flemming Fuglede Jørgensen efter onsdag den 16. marts 2022 nu kalde sig æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug!

Mange kommentarer til beretningen

Hyldesten af Flemming Fuglede Jørgensen var kulminationen på en lang, spændende og alsidig generalforsamlings-dag, der traditionen tro begyndte med formandens beretning. Den kan du læse i fuld længde HER.

Den efterfølgende beretnings-debat blandt de fremmødte medlemmer bød (naturligvis) på indspark fra bl.a. Erik Ugilt Hansen, der som vanligt rasede over den fagligt og juridisk ukorrekte landbrugs- og miljøregulering, der bør få konsekvenser for både røde og blå politikere, som har sovet i timen.

Også Alfred Tværsig Olesen og Niels Peder Storbjerg blandede sig i diskussionen, sidstnævnte bl.a. med en opfordring om at plante flere blomster langs offentlige veje for at sende et godt signal til omverdenen. Desuden talte den tidligere BL-direktør Vagn Lundsteen om nødvendigheden af at udnytte kvælstofkvoterne, om ikke andet via en slags kvælstofbank.

Knud Jeppesen gav spildevandsstatus

Knud Jeppesen berettede om kommunernes og offentlige myndigheders håndtering af spildevand. Eller rettere manglen på håndtering…

“Når Miljøstyrelsen kommer på uanmeldt kontrol hos kommunerne, fortæller de om det en uge i forvejen”, lød det bl.a. fra Jelling-landmanden.

Han remsede op, hvordan navngivne kommuner samt styrelser har ageret i relation til den store spildevandsskandale, som Bæredygtigt Landbrug og ikke mindst BL-æresmedlem Knud Jeppesen selv sidste år fik ud over rampen i både lokale og landsdækkende medier.

Ros til BL-økolog

Et andet BL-æresmedlem, Agerskovgruppens formand Jens Peter Aggesen, kritiserede lovgiverne for de mange skatter og afgifter, landbrugserhvervet døjer med. Til gengæld havde den karismatiske sønderjyde ros til Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem, den økologiske landmand Klaus Aage Bengtson, som først på året skrev læserbrevet “Økologi redder ikke verden”. Som Aggesen formulerede det:

“Du sagde sandheden. Den var ilde hørt. Så det blev jo en god debat!”

Kvælstof bør afkriminaliseres

Jørn Rasmussen beklagede sig over det, han kalder signalforvirring fra Bæredygtigt Landbrugs side, idet han henviste til BL-toppens lovprisning af minivådområder. Både den politiske og administrative ledelse af foreningen understregede dog, at Bæredygtigt Landbrug fortsat er kritisk overfor den gængse, ensidige kvælstoffokus her til lands.

“Vi er bare ikke helt enige om, hvorvidt kvælstof aldrig udgør et problem”, forklarede formand Peter Kiær.

“Vi er til gengæld helt enige om, at kvælstof-politikken skal være meget mere nuanceret. Det vil den kommende second opinion forhåbentlig kunne hjælpe til med”, supplerede faglig direktør Jørgen Evald Jensen.

Men, påpegede Jørn Rasmussen:

“Det er altså vigtigt, at vi får afkriminaliseret kvælstof. Det vil være helt i Bæredygtigt Landbrugs ånd. At nitratkvælstof er årsag til iltsvind, er aldrig blevet dokumenteret”.

Ovenpå debatten kunne BL’s nu tidligere direktør Hans Aarestrup fremlægge foreningens regnskab, der i 2021 viste et overskud på en lille mio. kr. Bæredygtigt Landbrugs egenkapital lyder nu på i underkanten af 3,7 mio. kr.

Generalforsamlingen gav også et nyt bestyrelsesmedlem:

Den vestjyske landmand Thomas Jensen blev nyvalgt i stedet for Flemming Fuglede Jørgensen, som altså ikke ønskede genvalg. Thomas Jensen indgår nu i Bæredygtigt Landbrugs politiske ledelse, der også indbefatter formand Peter Kiær, næstformændene Gustav Garth-Grüner og Jørgen Brønd plus bestyrelsesmedlemmerne Peter Bohsen Jensen, Peter Rosendal, Hans Henrik Pørksen, Ann Louise Worsøe Jørgensen, Klaus Aage Bengtson og Niels Hauge Mikkelsen.

Du kan læse mere om det nye BL-bestyrelsesmedlems bedrift beliggende ved Skjern i portrætartiklen om hans far, Poul Uhrenholt Jensen HER.

Efter den formelle del af dagens generalforsamling kunne forsamlingen på Bygholm overvære diverse oplæg.

Professor Michael Broberg Palmgren arbejder med optimering af eksisterende og udvikling af nye afgrøder og har sammen med Anders Lund Madsen skrevet bogen “Planternes manifest”. I Horsens fortalte han onsdag eftermiddag om planternes liv.

“Respektér planterne”, lød et af Michael Palmgrens budskaber.

“Vi kan ikke leve uden planter, men de kan sagtens leve uden os”, sagde professoren, som også berettede, at planter bevæger sig cirka 6.000 gange langsommere end mennesker.

De fremmødte BL-medlemmer fik bl.a. at vide, at planterne godt nok ikke har et centralnervesystem men rent faktisk, trods et decentralt dna, har et indbyrdes kommunikationssystem.

Også flere af Bæredygtigt Landbrugs egne faglige folk var på talerstolen onsdag eftermiddag.

Chefjurist Nikolaj Schulz berettede f.eks. om jura, ikke mindst om den nylige kendelse i den store gødnings- og vandplanssag, der er på vej i Vestre Landsret.

Nikolaj Schulz benyttede også lejligheden til at reklamere for Bæredygtigt Landbrugs vandløbsteam, der gerne hjælper medlemmer med eksempelvis problemer omkring manglende oprensning. Teamet består udover chefjuristen selv af to andre BL-ansatte, nemlig stud.jur. Oskar Verdoner Møller samt biologen Morten Nielsen.

Vandmiljøet var emnet for BL’s faglige direktør Jørgen Evald Jensens indlæg. Han påviste endnu engang, at tiltag på dyrkningsfladen intet batter i forhold til miljøpåvirkningen. Det skete bl.a. med henvisning til officielle kvælstoftal sammenholdt med de restriktioner, dansk landbrug har været udsat for i årevis. Jørgen Evald Jensen gjorde også opmærksom på spildevandsudledningernes helt åbenlyst store påvirkning af vandmiljøet.

“Nu er det tid til at starte på en frisk og lave en helt anden regulering”, konkluderede den faglige direktør, som også berørte det aktuelle Carbon Space-projekt.

BL’s faglige medarbejder Jens Lund Pedersen gav flokken af landmænd et indblik i forskellen på landbrugets cirkulære CO2 og den CO2, der udledes fra eksempelvis fossile brændstoffer.

Jens Lund Pedersen fortalte bl.a. om metan, lattergas og lavbundsjorde og havde på Bygholm omdelt en lille skrivelse om emnet. Også kulstoflagring af halm blev berørt af den faglige medarbejder, som talte for en fair regulering, ligeledes når det gælder en eventuel klimaafgift.

I den kommende tid kan du på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside se videoer med nogle af indlæggene fra onsdagens generalforsamling.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst), og Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk (foto)

Scroll to Top