BL-formand vil gøre det nemmere for landmanden at dyrke flere afgrøder

Målrettede efterafgrøder bør erstattes af vinterafgrøder, forklarer Peter Kiær i stort interview med Effektivt Landbrug

GF - Peter Kiær på Bygholm 2 2022

Som hovedregel giver det ikke faglig mening at dyrke jorden på langt de fleste af de braklagte arealer i Danmark. Til gengæld bør politikerne sætte mere effektivt ind ved at fjerne kravet til pligtige, målrettede efterafgrøder og give landmændene mulighed for at skifte dem ud med vinterafgrøder i stedet.

Sådan lyder det fra Peter Kiær – planteavler og svineproducent i Sjællandske Terslev samt formand for Bæredygtigt Landbrug – i et større interview med Effektivt Landbrug. Han pointerer, at der skal helt anderledes og effektive metoder til for at øge Danmarks fødevareproduktion end at droppe braklægningen.

”Vi skal gøre det nemmere for landmændene at dyrke flere afgrøder på dyrkningsfladen. Og det kan politikerne gøre meget nemt ved at fjerne reglen om obligatoriske, målrettede efterafgrøder og erstatte den med, at én hektar vinterhvede svarer til én hektar efterafgrøde. På den måde vil vi hurtigt kunne producere op til 400.000 tons ekstra korn mere om året”, forklarer Peter Kiær.

”Dette vil også kunne fjerne noget af forårsudledningen af næringsstoffer fra dyrkningsfladen, som giver iltsvind i landets fjorde. Denne udledning er blevet højere, efter at vi har fået så mange efterafgrøder i Danmark. Så vi vil kunne løse både et miljøproblem og øge fødevareproduktionen”, tilføjer han.

Hele artiklen i Effektivt Landbrug gemmer sig bag linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top