Omorganisering skal styrke ”forvaltningskulturen” i Landbrugsstyrelsen

Nyheden om nye chefer og anderledes organisering fortæller intet om, hvorvidt de udskældte IT-systemer også forbedres…

dommerhammer

”Vi står overfor en vigtig opgave med at genoprette tilliden til os”, lyder det fra Landbrugsstyrelsens direktør Lars Gregersen, efter at styrelsen har besluttet at omorganisere sig og at ansætte to nye vicedirektører.

Baggrunden skulle ifølge en pressemeddelelse være den hårde kritik, som Rigsrevisionen kom med sidste år vedrørende rod med støtteordninger. Landbrugsstyrelsen får således i forbindelse med omorganiseringen en helt ny søjle kaldet Jura & Kvalitet.

”Vores to nye vicedirektører får en helt central rolle i at styrke vores arbejde med svig, omgåelse og hele vores sagsbehandling med fokus på god forvaltning”, fortæller Lars Gregersen.

Der forlyder intet om, hvorvidt det helt store irritationsmoment for danske landmænd – nemlig de igen og igen svigtende IT-systemer hos Landbrugsstyrelsen – også kan bekæmpes som følge af de nye tiltag i retning mod en bedre forvaltningskultur.

Du kan læse mere i Landbrugsavisens artikel HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top