Politikerne må forstå, at afgrøderne altså også optager CO2

Tager man 100.000 hektar landbrugsjord ud af drift, fjerner man ligeledes den positive del af ligningens klimaregnskab

hvede-mejetærsker-sløret

Som Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside onsdag formiddag kunne berette i artiklen HER, fortalte BL’s ledelse samme dag Miljø- og Fødevareudvalget fra Christiansborg om de satellitovervågninger på Holmegaard Gods, der dokumenterer landbrugsjordens markante CO2-optag. En bevisførelse, der gerne skulle påvirke de folkevalgte, inden man eventuelt vedtager en CO2-afgift – og som måske samtidig kan være med til at omgøre beslutningen om at udtage adskillige tusind hektar såkaldt lavbundsjord.

Også Maskinbladet beskriver nu Bæredygtigt Landbrugs Carbon Space-projekt på Holmegaard Gods. Her er BL-formand Peter Kiær citeret for følgende:

”Vi vil have politikernes øjne op for, dels at CO2 også bliver optaget af afgrøderne. Der er et stort nettooptag på cirka 20 tons CO2 pr. hektar, som man overhovedet ikke tager stilling til fra politisk hold. Og så vil man tage 100.000 hektar ud af drift, men man har ikke med i ligningen, at tager man 100.000 hektar ud af drift, så tager man også 100.000 hektar afgrøder, der optager CO2, ud af ligningen – og det skal med i regnestykket!”

BL’s faglige direktør Jørgen Evald Jensen supplerer:

”Der er en pæn sammenhæng imellem, at jo mere du høster, jo større har CO2-optaget været i marken!”

Hvis du abonnerer på Maskinbladet, kan du læse mere i artiklen HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

2 kommentarer til “Politikerne må forstå, at afgrøderne altså også optager CO2”

 1. Henrik Fleischer

  Og al CO2 ryger tilbage i atmosfæren, når afgrøderne spises af mennesker og dyr, endda med “sidegevinsten” metan, som gør regnskabet negaUtivt.
  Derfor regnes det CO2-optage i afgrøderne ikke med i regnskabet.
  troligt, at denne tåbelige påstand bliver ved med at dukke op…vel efter princippet om, at gentages en løgn ofte nok, opfattes den som en sandhed. Men det er det ikke.

  1. Finn Christensen

   Prøv lige at læse det seneste opslag her på nyhedssitet – “Skal regnskoven da bøde”, og prøv så at bruge din sunde fornuft.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top