Tak til de danske landmænd

Folketingskandidat roser landbrugserhvervet for at tilbyde hjælp i en krisetid – og kritiserer regeringen for at afvise tilbuddet

Mark med traktor

Af Knud Nielsen, folketingskandidat for Nye Borgerlige i Herning

Krigen i Ukraine har åbnet manges øjne og givet viden, som ikke var kendt for alle: At Ukraine har været storeksportør af hvede til hele verden og ikke mindst tredjeverdenslande, er ikke alle bekendt og derfor ej heller de konsekvenser, som en manglende produktion vil medføre.

Sammen med Rusland står Ukraine for 30 procent af den globale eksport af hvede, Rusland har stoppet eksporten af korn, og Ukraine får formentlig ikke tilsået store dele af deres landbrugsområder grundet krigen og den heraf følgende mangel på for eksempel brændstof og arbejdskraft. Priserne har allerede nået et uhørt højt niveau og en prisstigning på mere end 50 procent, der skal lægges på toppen af i forvejen voldsomt stigende priser.

Hungersnød og død er en reel risiko

De to landes korneksport går primært til en lang række udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Nordafrika, som i forvejen står i en svær situation.

Danskerne bruger ca. 10 procent af deres indtægt på fødevarer, medens de fattige i verdens udviklingslande bruger helt op til 80 procent af deres indtægt på mad. Så hungersnød og død er en reel risiko for mange mennesker i tredjeverdenslande.

Regeringen har som bekendt en bred aftale om en grøn omstilling af landbruget, der gælder indtil 2030. En del af aftalen er ambitionen om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorde fra dansk landbrug.

Mange danske landmænd har tilbudt at opdyrke deres brakmarker og udsætte udtagningen af yderligere jord, med det ene formål at bidrage til en øget produktion af korn, som der bliver katastrofal mangel på. Men nej, Socialdemokratiet ønsker desværre ikke at udnytte mere landbrugsjord.

Regeringens politik kan koste lig på bordet

I et skriftligt svar fra fødevareminister Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet lyder det:

“Hvis brakmarkerne kunne producere noget for alvor, kunne vi diskutere det. Men fødevarepotentialet på Europas brakmarker er ganske begrænsede. Til gengæld er den klima- og miljømæssige indvirkning betydelig, når vi skal til at opdyrke ellers braklagte arealer og sprøjte dem for bare at give en smule afgrøder.”

Regeringen vil ikke tage stilling til kommende udtagning af landbrugsjord. Og undskyld – men det virker som om, at miljøspørgsmålet er vigtigere end sultne mennesker. Her kan man med rette sige, at regeringens miljøpolitik kan koste lig på bordet og endda en langsom sultedød. Det er altså Danmarks svar til de fattigste?

Samtidig ønsker SF at øge vores skatter, så vi kan sende mere hjælp til tredjeverdenslande. For mig virker det som at fodre hunden med dens egen hale.

Tak for tilbuddet

Men TAK, landmænd, for jeres tilbud om hjælp! Desværre vil regeringen hellere stjæle jeres penge og købe korn, som enten ikke er tilstede eller koster en voldsom overpris.

Vi trænger til et magtskifte, så virkeligheden kommer ind på tinge, og det kan ikke gå for stærkt.

(Indlægget er også sendt som læserbrev til pressen. Skribenten har ligeledes ønsket teksten offentliggjort på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top