Hvis bare vi får lov

I en verden med truende fødevaremangel hjælper det absolut ikke at begrænse fødevareproduktionen, skriver et af Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlemmer

Peter Bohsen hos BL

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Danske landmænd kan producere mere mad. Hvis vi får muligheden.

Og der er behov for det. Ifølge FN vil 1,7 mia. mennesker i verden komme til at sulte i 2023. En krise i den globale forsyning af fødevarer er dermed både stor og nærværende.

Det vil nok ikke ramme os i Danmark. Skal vi så tænke: Åh, hvor dejligt, vi behøver ikke tænke på andre end os selv? Vel vidende at fødevaremangel bl.a. vil ramme mange afrikanske lande som f.eks. Ægypten, der normalt forsynes fra Ukraine og Rusland.

Nej, vel?

Danske landmænd kan ikke føde hele verden, men vi kan forsyne en hel del med både animalsk og plantebaseret mad. Der er stor efterspørgsel efter begge dele. Og danske landmænd producerer det, der efterspørges. Vi gør det miljømæssigt og klimamæssigt optimalt.

Politikerne kan også være med til at afhjælpe sult. Hvis de vil.

De kan give fødevareproduktionen bedre vilkår. Det kan ske klimamæssigt og miljømæssigt hensigtsmæssigt ved at lade være med at udtage jorde til vådlægning og braklægning samt få vandløb renset op, så oversvømmelser ikke forsumper omkringliggende arealer. Politikerne kan også fjerne kvoter på nødvendige næringsstoffer og droppe kravet om efterafgrøder. Alt det vil betyde mere mad. Lad på den måde landbruget spille en positiv og konstruktiv rolle i den grønne og produktive omstilling.

Fødevareproduktionen kan øges. Det har vi brug for i Danmark. Det har verden brug for. Lad os komme i gang.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i en del dagblade samt i landbrugspressen, du kan eksempelvis læse Effektivt Landbrugs hjemmesideudgave via linket HER).

Scroll to Top