BL om vandområdeplaner: Stop spildevands-forurening!

Det er grotesk, at man bliver ved med at fokusere på landbrugets kvælstof, lyder det i høringssvar fra Bæredygtigt Landbrug

GF - Jørgen Evald Jensen 1 2022

”Vandområdeplanernes væsentligste ærinde burde være en langsigtet strategi for at rette op på og stoppe udledningerne af spildevand”.

Så kontant lyder meldingen i Bæredygtigt Landbrugs høringssvar vedrørende vandområdeplanerne for planperioden 2021-2027. Her fremgår det, at vandområdeplanerne rammer skævt – meget skævt.

Historisk og massivt problem

Foreningens faglige direktør Jørgen Evald Jensen forklarer, at årtiers reduktion af såkaldt diffus kvælstofudledning på ingen måde har hjulpet til at forbedre vandmiljøet.

”Man overvurderer og overdriver simpelthen betydningen af kvælstof fra landbruget. Det er grotesk, at myndighederne bliver ved med at prøve at snakke sig ud af fosfor-problematikken. Det er et historisk og massivt problem, der kun kan løses ved at sætte ind overfor spildevandsudledningerne”, siger Jørgen Evald Jensen.

Nyttesløs miljøpolitik

Bæredygtigt Landbrug pointerer i sit høringssvar, at den danske miljøpolitik bygger på:

Manglende målinger og overvågning.

Indsatser, der ikke har den ønskede effekt og dermed på ingen måde er proportionale.

Samt dårlig spildevandsrensning.

Milliarddyr regning

”Regningen – den sendes vel at mærke til landbruget men også til resten af samfundet, der ofrer milliarder på nyttesløs regulering. Den bedste investering ville være at bruge penge på at udplante ålegræs, forbedre sedimentet men først og fremmest at standse den massive spildevands-forurening – fremfor at reducere i landbrugets næringsstoffer”, siger Jørgen Evald Jensen.

Du kan læse hele Bæredygtigt Landbrugs høringssvar via linket HER.

(Ovenstående er også sendt ud som pressemeddelelse).

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

1 kommentar til “BL om vandområdeplaner: Stop spildevands-forurening!”

  1. Henrik Fleischer

    “Foreningens faglige direktør Jørgen Evald Jensen forklarer, at årtiers reduktion af såkaldt diffus kvælstofudledning på ingen måde har hjulpet til at forbedre vandmiljøet.”
    Dokumentation, venligst.

    I bruger spildevandsudledning som undskyldning for ikke at ville gøre nok ved landbrugets udledninger, og henviser i bedste fald til enkeltstående undersøgelser som endegyldige beviser for jeres påstande.

    Det er ikke altid den, der råber højest, der har ret.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top