Manglende viden og forkerte forudsætninger

Dansk landbrug er underlagt inkompetence i både det administrative og det politiske system, skriver Maskinbladets chefredaktør – som roser Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør

bakkede-marker-sjælland-marts-2014-hjemmeside

Af Rasmus Dalsgaard, chefredaktør for Maskinbladet

Dansk landbrug reguleres af beslutningstagere – politiske og administrative – med meget begrænset økonomisk og naturvidenskabelig forståelse – men til gengæld ofte med en stærk tro baseret på naive forestillinger om verdens tilstand.

Det betyder desværre, at dansk landbrug i nogle tilfælde reguleres efter regler, som ikke bare er svære at forstå, men som vi oplever som direkte skadelige for miljø, klima og økonomi.

Vi reguleres kort sagt på baggrund af et forkert billede af, hvad der faktisk foregår på bedrifterne og ud fra en forkert forestilling om, hvad der vil gavne klima og miljø.

Klimahåndteringen er en skandale

Denne triste konstatering blev for nylig fagligt underbygget af Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør, Jørgen Evald, der benyttede foreningens møde på NutriFair til at gennemgå en lang række af landbrugets klimaudfordringer, som ifølge den faglige direktør langt hen ad vejen handler om, at myndighederne mangler viden og har forkerte tal og forudsætninger.

Som det kan læses i denne udgave af Maskinbladet, gik han så vidt, at han kaldte myndighedernes klimahåndtering en skandale, blandt andet fordi der ikke skelnes mellem CO2 baseret på fossile kilder og CO2, der er en del af biologiske kredsløb. CO2 fra fossile kilder akkumuleres i atmosfæren – det sker ikke med CO2 fra biologiske processer.

Hverken Jørgen Evald eller internationale forskere har dog hidtil haft held med at forklare denne meget afgørende forskel til myndighederne, og han mener, at vi er ved at begå en kæmpe brøler, hvis vi ikke forstår at skille tingene ad.

Udledningstallene er pustet op

Et andet problem er, at stort set al udledning fra landbruget er baseret på teoretiske tal og skemamæssige beregninger. Der er ikke målt på ret meget, og de officielle klimafremskrivninger for landbruget er ifølge Jørgen Evald grundlæggende forkerte, fordi nogle af de indlagte forudsætninger slet ikke er realistiske og giver alt for store udledningstal.

Han påviste, at udledninger fra landbruget faktisk er faldende: Han påviste, at der ikke er nogen klimagevinst ved at droppe landbrug, og der er heller ingen klimagevinst ved at udtage lavbundsjord. Ifølge Jørgen Evald udleder forsumpede arealer både metan og lattergas.

Den danske håndtering af klimaproblematikken er ganske rigtigt en skandale.

(Indlægget har også været bragt som leder i Maskinbladet, du kan se avisens onlineudgave via linket HER. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top