Rensningsanlæg er problemet

Jagten på landbruget må indstilles, konkluderer Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør ovenpå afslørende tysk undersøgelse

Jørgen Evald taler hos Poul Uhrenholt

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vandværksvej 28, 9800 Hjørring

Landbruget har alt for længe fået skylden for de mange næringsstoffer i vores vandmiljø. Specielt når det gælder fosfor.

Nu viser en helt ny tysk universitetsundersøgelse, at landbrugets betydning for vandeutrofiering (tilførsel af næringsstoffer til vandmiljøet) helt fejlagtigt er vurderet 10 gange for højt. Det skyldes primært, at man i de gængse opgørelsesmetoder ikke skelner mellem udledning af opløst fosfor og af partikelbunden fosfor.

Det er opløst fosfor, der er den store synder, og det kommer primært fra rensningsanlæg med udledning af både renset og ikke renset spildevand. Den del af fosforen, der ikke renses fra i rensningsanlæggene, er netop opløst fosfor, som dermed ledes direkte ud i vandmiljøet.

Konklusionen på undersøgelsen lyder, at landbruget indtil nu har været tillagt alt for stor betydning som årsag til den del af vandeutrofiering, som skyldes fosfor. En helt anden forureningskilde er derimod ikke blevet nævnt nok indtil nu: Spildevandet fra rensningsanlæg.

Årsagen til miseren er, at man har lagt vægt på totalfosfor i analyserne i stedet for at se specielt på vandopløseligt fosfor (orthofosfat), der optages direkte i vandmiljøet.

Derfor må jagten på landbruget indstilles og rensningsanlæggenes fosforrensning opgraderes betydeligt.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse dagblade).

Scroll to Top