Nu vil regeringen alligevel være med til at udskyde brakkravet

Foreslåede undtagelser fra miljø- og klimakrav bliver dog kun af midlertidig karakter, understreger ministerium

christiansborg-i-fuld-figur1000

Socialdemokratiet kan åbenbart ikke blive enig med sig selv om, hvorvidt man i Danmark bør følge anbefalingerne fra EU-Kommissionen og dermed bl.a. udsætte kravet om de fire procents braklægning.

Regeringspartiets ordfører Anders Kronborg har netop meldt ud, at han i hvert fald ikke var klar til at stemme for en udsættelse af kravet, og at ”vores holdning er, at lige nu vægter vi klimaet højest i det her spørgsmål”. Men nu forlyder det fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, at den danske regering agter at støtte forslaget.

”Regeringen finder, at det er vigtigt at fastholde den grønne omstilling af europæisk landbrug, hvorfor regeringen lægger vægt på, at undtagelser fra kravene under den fælles landbrugspolitik alene bør være af midlertidig karakter”, skriver ministeriet ifølge Maskinbladet i et såkaldt grundnotat til Folketingets Europaudvalg som en kommentar til kommissionens forslag.

Der er imidlertid ingenting at tage fejl af i notatet, hvor det også fremgår, at regeringen åbenlyst støtter EU-forslaget, og at ”regeringen er meget opmærksom på den ekstraordinære situation, som Ruslands invasion af Ukraine har skabt, herunder i forhold til fødevaremarkederne”.

Du kan se mere i Maskinbladets omtale HER samt læse ordfører Anders Kronborgs bemærkninger i artiklen herunder.

”Lige nu vægter vi klimaet højest i det her spørgsmål!”

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top