Skal vi have smadret vores levebrød og gøres til nervevrag, fordi andre ønsker ulve i Danmark?

Ulveforskere mener, at vi kan nå op på 100 ulve i Danmark i løbet af fem år, og det synes Ulf Nielsen er et uholdbart fremtidsscenarie

Ulf Nielsen

Af Ulf Nielsen, naturplejer, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev 

100 ulve i Danmark om fem år. Den antagelse og det ønske gentages i pressen som et muligt mirakel af mennesker, der ikke berøres af ulvenes lemlæstelser af vores husdyr. Udover at lemlæste vores dyr genner ulvene også vores husdyr ud af indhegningerne.

Jeg taler af egen ulve-erfaring. Jeg var den første i Nordjylland, som fik erstatning for en kalv, som ulven havde dræbt og ædt en del af. Erstatningen var kr. 2.500 for den lille kalv, som uden omkostninger vel ville være ca. kr. 5.000 værd om efteråret. Det er desværre kun en lille del af ulemperne ved ulveangrebet. Vores daværende Angus-besætning på ca. 100 dyr var spredt i tre retninger. Dog stadig indenfor vores ydre hegn. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor de var endt, hvis de var løbet gennem de ydre hegn.

Følgerne af ulveangrebet varede i ca. tre år. Hvis der kom fremmede mennesker i nærheden af dyrene, løb de ud i den fjerneste del af indhegningen.

For tre år siden fik vi 11 ungheste gennet ud af en indhegning ved Bulbjergvej. Hestene havde nedlagt en kraftig hjørnepæl og fem andre træpæle, som var det tændstikker. De var løbet ud på en hovedfærdselsåre, og først efter ca. tre km fundet inde på en græsmark. Til alt held lykkedes det ved hjælp af kreaturvogn, jerngitre, 50 meter fårehegn samt en stor grøft i den ene side af græsmarken, og ved hjælp af fem flinke mænd, der omringede hestene og fik dem drevet op i kreaturvognen. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor de var endt, hvis de var undsluppet indfangningen.

Hvem hjælper?

Jeg har efterfølgende forespurgt miljøministeren om hjælp fra Naturstyrelsens lokalkendte skovarbejdere, men det blev afvist. Hestene blev kørt tilbage til indhegningen, hvorfra de var undsluppet. Om aftenen konstaterede en skovarbejder, at hestene stod skræmte inde midt i indhegningen. Efterfølgende dag konstaterede jeg, at hestene havde beskadiget hegnet tre steder. Dog uden at de var undsluppet igen.

Påstanden af det var en ulv, der havde gennet hestene ud, er ikke dokumenteret, men de lokale skovarbejdere så flere ting, der tyder på, at der var en ulv på spil i området, idet en del dyr var rendt ind i indhegningerne i området.

Efter en dårlig nats søvn var jeg til konfirmation ved et barnebarn. Jeg var meget påvirket af ovennævnte. Det bevirkede, at jeg dulmede nerverne med et del rødvin. Det ville vel også kunne bruges som undskyldning for ikke at indfange hestene, hvis de var undsluppet igen.

Jeg tror desværre fremadrettet, at eneste mulighed for at få det romantiske billede, der formidles flittigt i pressen om ulve, er, at vi dyreholdere fraskriver os vores ansvar for skader forvoldt af vores husdyr, når det vitterligt skyldes angreb af ulve. Det er umiddelbart ikke en mulighed med nuværende lovgivning. Men desværre er det den eneste mulighed, vi dyreholdere har, for ikke at blive til grin for uforstandige ulveelskere, som ikke fatter, hvor store menneskelige og materielle skader løse skræmte dyr på vejene kan føre til.

Romantiske forestillinger

For år tilbage deltog jeg i et kredsmøde i lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening. Her havde man hyret en ulveekspert fra København til at fortælle om den lykke, ulve ville føre med sig. Der var stor opbakning fra foreningens medlemmer til ulve i Danmark. Under henvisning til mine ulveoplevelser forespurgte jeg høfligt forsamlingen om de enkeltes navne og telefonnumre. Jeg mente, at det var rimeligt, at de, der ønskede ulve her, også deltog i evt. indfangning af dyr, som ulven havde gennet ud af indhegningerne. Det virkede meget forudsigeligt. Der var ikke én af ulveelskerne, som ønskede at deltage i indfangningen af undslupne dyr.

Er det rimeligt, at vi dyreholdere får smadret vores levebrød og bliver gjort til nervevrag, fordi andre befolkningsgrupper ønsker ulve/rovdyr i Danmark? Der er vel en grund til, at ulven blev udryddet i Danmark for ca. 200 år siden?

Hvordan kan det retfærdiggøres, at Naturstyrelsen sendte flere jægere ud i dyrehaven i tre dage for at skyde et rovdyr, der på voldsom måde havde bidt hovedet af et dådyr, uanset om det var en ulv eller andet rovdyr? Når de slet ikke vil komme os herovre i Vestdanmark til hjælp.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Effektivt Landbrug, du kan se avisens netversion via linket HER. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top