Bæredygtigt Landbrug klager til Folketingets Ombudsmand over Miljøministeriets sløseri

BL’s jurist kritiserer den forvaltningspraksis, der forhaler behandlingen af to landmænds dispensations-ansøgninger

Oskar Møller 1

Af Oskar Verdoner Møller, jurist, Bæredygtigt Landbrug

Bæredygtigt Landbrug har anmodet Folketingets Ombudsmand om at fortsætte behandlingen af en indgivet klage.

Baggrunden er følgende:

I starten af 2021 indsendte to landmænd med hjælp fra Bæredygtigt Landbrug ansøgninger til Miljøministeriet. Ansøgningerne vedrørte henholdsvis dispensation og erstatning i forbindelse med det nye forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttet natur i naturbeskyttelsesloven. Ét år senere havde Miljøministeriet intet foretaget sig, og først efter at Bæredygtigt Landbrug igen henvendte sig, oversendte Miljøministeriet ansøgningerne til Miljøstyrelsen til videre behandling. Det er på denne baggrund af, hvad der i bedste fald er ministerielt sløseri, at Bæredygtigt Landbrug klagede til Folketingets Ombudsmand.

Miljøministeriet beklager

Efter Folketingets Ombudsmand forholdt Miljøministeriet klagen, modtog Bæredygtigt Landbrug efterfølgende et svar, hvor det bl.a. fremgår:

”Miljøministeriet vil dog gerne beklage, at ministeriet i perioden fra modtagelsen af ansøgningerne og frem til videresendelsen heraf til Miljøstyrelsen ikke af egen drift har givet ansøgerne information om den videre proces og tidspunktet for en mulig færdigbehandling af ansøgningerne i forhold til ikrafttrædelsen af NBL § 4.”

Hvad Miljøministeriet ikke beklager er derimod, at ansøgningerne slet ikke blev behandlet, siden de blev indsendt, og at der skulle gå mere end et år, og at Bæredygtigt Landbrug i perioden kom med indtil flere henvendelser, før sagerne blev videresendt til Miljøstyrelsen.

Formålet tilgodeses slet ikke

Flere elementer komplicerer sagen om to forholdsvis enkle ansøgninger.

Bæredygtigt Landbrug mener, at det er stærkt kritisabelt og lovstridig forvaltningspraksis. Ikke blot har Miljøministeriet, og herefter Miljøstyrelsen, nægtet at behandle sagerne, inden forbuddet trådte i kraft, men Miljøstyrelsen har også opstillet et administrationsgrundlag for behandling af sagerne, der forekommer usagligt og urimeligt. En del af oplysningerne findes slet ikke, og Miljøstyrelsen kræver ingen oplysninger, der angår naturtilstanden. Det vil sige, at Miljøstyrelsen kan slet ikke på baggrund af oplysningerne vurdere, om forbuddet i sandhed er forværrende for naturen. Det forekommer disproportionalt.

Hertil kommer, at man med denne praksis slet ikke tilgodeser formålet med forbuddet, nemlig at beskytte § 3-natur efter naturbeskyttelsesloven.

(Artiklen er senest opdateret den 27. september 2022. Vi tager forbehold for fejl. Alle rettigheder forbeholdes Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug. Maskinbladet har ligeledes omtalt sagen, se avisens onlineartikel om emnet via linket HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.