BL’s retssag har påvirket Landbrugsstyrelsens praksis

Nye regler trækker tråde til sagen om Thy-landmanden Peter Eliassen, forklarer Bæredygtigt Landbrugs chefjurist

dommerhammer

At Landbrugsstyrelsen nu åbner for flere muligheder for force majeure i efterafgrøder, skyldes bl.a. en igangværende retssag mod styrelsen. Det er Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz slet ikke i tvivl om.

”Landbrugsstyrelsens lempede praksis trækker klare tråde til Peter Eliassen-sagen”, forklarer chefjuristen til Effektivt Landbrug.

Helt ny formulering fra styrelsen

I sidste uge lød det fra styrelsen, at det nu er muligt for landmændene at påberåbe sig force majeure, hvis deres MFO-efterafgrøder eller frivillige målrettede efterafgrøder er mislykket, eller fremspiringen er væsentligt forsinket på grund af ekstraordinære vejrforhold.

”Den omstændighed, at styrelsen nu bruger udtrykket, at fremspiringen er væsentligt forsinket på grund af ekstraordinære vejrforhold, er netop kernen i Peter Eliassens sag. I den sag kan det lægges til grund, at efterafgrøderne ikke er fremspiret eller er blevet spist af snegle på grund af vejrliget”, forklarer Nikolaj Schulz.

Principiel sag

Peter Eliassens sagsanlæg mod styrelsen er bakket op af Bæredygtigt Landbrug og verserer i dag ved Vestre Landsret, fordi sagen er så principiel.

Sagen skyldes, at honningurten i en efterafgrødeblanding ifølge Landbrugsstyrelsen ikke var vokset tilstrækkeligt frem på nogle af de marker, som Peter Eliassen havde tilsået med efterafgrøder.

Landmanden er uden skyld

”Det kan jo ikke have sin rigtighed, at en landmand kan være udsat for at miste sin landbrugsstøtte på grund af begivenheder, der er helt uden for hans kontrol. Det her skyldes jo vind og vejr, at efterafgrøderne ikke vokser frem. Det her er simpelthen an act of God. Altså fuldstændig hændeligt”, som Nikolaj Schulz har forklaret.

Effektivt Landbrugs artikel om dette emne kan du læse online HER. Du kan desuden se mere om Peter Eliassen-sagen i indlægget herunder.

Ingen landmand er ansvarlig for ”Guds handlinger”

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top