Force majeure: Det er på tide at ændre lovgivningen

Styrelse giver grønt lys til force majeure i de målrettede efterafgrøder - men ikke til de pligtige efterafgrøder

Jens Lund Pedersen 1

Af Jens Lund Pedersen, faglig konsulent i Bæredygtigt Landbrug

Hvis dine efterafgrøder er mislykket på grund af tørke eller skybrud, er der nu mulighed for at påberåbe sig force majeure, men kun i de målrettede efterafgrøder.

Er dine udsåede efterafgrøder skyllet helt væk i et skybrud, eller fremspiringen mislykkedes på grund af vedvarende tørke, kan det i mange tilfælde betragtes som en uforudsigelig hændelse, skriver Landbrugsstyrelsen.

Sådan foregår dokumentationen

Det er dog en forudsætning, at du har forsøgt at etablere dine efterafgrøder rettidigt, hvis du vil have anerkendt force majeure i forbindelse med mislykket eller forsinket fremspiring.

De usædvanlige og uforudsigelige forhold skal desuden dokumenteres. Ifølge Landbrugsstyrelsen kan du som dokumentation henvise til DMI’s tørkeindeks eller nedbørsdata, indsende fotos eller lignende.

Hvad med de pligtige efterafgrøder?

Problemet er dog bl.a., at den elendige lov ikke giver mulighed for dispensation til pligtige efterafgrøder:

Bemærk således, at lovgivningen ikke taler om force majeure på pligtige husdyrefterafgrøder og obligatorisk målrettede efterafgrøder. Styrelsen tilføjer, at hvis din pligtige eller husdyrefterafgrøde ikke er fremspiret i tilstrækkeligt omfang, har du inden den 10. september mulighed for at anvende opsparede efterafgrøder til at opfylde kravet. Det er totalt urimelige krav.

Alternativt kan du indtil et eventuelt kontrolbesøg, eller hvis du ikke får kontrol frem til 31. januar 2023, nedskrive dine arealer med pligtige husdyrefterafgrøder eller obligatoriske målrettede efterafgrøder, oplyser styrelsen.

Ingen kvælstofreduktion

Det er på tide, at lovgivningen bliver ændret bort fra disse efterafgrøder, der ikke har medført reducerede kvælstofudledninger til vandmiljøet, siden de blev til krav for en halv generation siden.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top