I Danmark burde vi skamme os over at braklægge god landbrugsjord

Agerskovgruppen reagerer ligesom Bæredygtigt Landbrug på meldingerne fra nordjyske Klitgård

agerskovgruppen-foto

Af Jens Iversen, bestyrelsesmedlem i Agerskovgruppen

For langt de fleste landbrug tvinger braklægningskravet landmænd til at tage god jord ud af dyrkning. Det koster!

På landbrug med husdyrproduktion er det tabt harmoniareal. Måske mangler der nu jord til harmoni, som landmanden skal ud at forsøge at skaffe sig, eller han skal finde aftagere af husdyrgødning.

Effektivitet er ikke nok alle steder

Det er kun få landbrug, der kan ”effektivisere” sig ud af kravet om fire procent brak, sådan som man tilsyneladende kan på Klitgård i Nordjylland. Det kræver, at arealet er meget ukurant, og at udbytteniveauet ikke er specielt højt. Yderligere kræver det, at alt har været i omdrift indtil nu.

En del af det brakareal, der lå brak frem til 2007, er aldrig kommet i omdrift igen på flere landbrug. Typisk er det arealer, som har været uhensigtsmæssige at dyrke, og arealerne har derfor fået lov at overgå til vedvarende græs. På billedet ses sådanne arealer, hvor landmanden i 2008 har tænkt, det var bedst at lade disse arealer ligge, selvom brakkravet var ophørt. Det straffer ham nu.

Umuligt regnestykke

Hvis landmanden skal ”effektivisere”, således som Michael Bundgård beskriver (i Effektivt Landbrug den 27. august), vil det kræve, at sådanne arealer bliver lagt om, og der bliver sået bestøverbrak. Hvis landmanden ikke gør det, bliver han straffet for allerede at have taget arealer ud af drift. Braklægningskravet kan i sådanne tilfælde betyde dårligere biodiversitet.

Det er i øvrigt sådan, at det altid er mere effektivt og billigere at drive det areal, man har hjemme tæt på gården, fremfor at køre længere væk for at drive jord og så braklægge hjemme tæt på.

Præcisionsteknologien forhindrer i øvrigt, at der sker overlap med gødning og sprøjtemiddel, hvis der er en kile i marken. Er det samtidig arealer med højt udbytte, er det umuligt at nå til det regnestykke, som Michael Bundgård når frem til. Det er ærgerligt, hvis politikere går rundt i den vildfarelse.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Effektivt Landbrug, du kan se avisens onlineversion via linket HER. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside. Bæredygtigt Landbrug har ligeledes kommunikeret på samme emne, du kan se BL-bestyrelsesmedlem Peter Bohsen Jensens indlæg herunder).

Opgaven er jo misforstået

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top