Statsministerens udskamning af landbruget klinger hult

Mette Frederiksen taler med to tunger, når hun ytrer sig om dansk landbrug, lyder det fra Venstres fødevare- og miljøordførere

Mark med traktor 2

Af Erling Bonnesen, fødevareordfører (V), og Jacob Jensen, miljøordfører (V)

Det er ikke længe siden, at den socialdemokratiske regering aflivede hele minkerhvervet og efterlod en regning på 19 mia. kr. til de danske skatteborgere. En aflivning, som tilmed skete uden lovhjemmel. Nu ser det ud til, at statsminister Mette Frederiksen retter blikket og kniven mod øvrige dele af landbrugserhvervet.

For nyligt offentliggjorde Danmarks Naturfredningsforening et større interview med statsministeren, hvori det påstås, at Danmark er gået for langt for at være et landbrugsland. Her udtaler statsministeren blandt andet, at landmænd skal overbevises om, at der skal være plads til naturen.

Man må mildest talt sige, at statsministerens udtalelser både er nedladende og har den helt forkerte timing. Vi står midt i en global fødevarekrise, hvor hver en hektar opdyrket jord, der nedlægges i Danmark, risikerer i stedet at blive opdyrket et andet sted i verden, hvor klimaaftrykket er større.

Danmarks fødevareproduktion er blandt de bedste og mest klimavenlige i verden. Ifølge det internationale analyseinstitut World Resources Institute er Danmark i top tre i verden, når det kommer til både grise- og mælkeproduktion.

Statsministeren taler med to tunger

Det er blot få år siden, at statsministeren var hovedtaler på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde og modtog stor ros for sin anerkendelse af Danmark som landbrugsland. Her udtalte statsministeren, at det både er historieløst og identitetsløst at tro, at vi kan undvære dansk landbrug. Hun omtalte det ligefrem som banalt, at hvis ikke vi i Danmark producerer de nødvendige fødevarer, så er der lande med højere klimabelastning, der vil gøre det.

Gad vide om statsministeren allerede har glemt sine rosende ord til landbruget, eller om hun blot er så presset på at beholde sine støttepartier op til et folketingsvalg, at hun forsøger at skifte sin røde kasket ud med en grøn? Uanset hvad er det i hvert fald ikke rimeligt, at det skal gå ud over landbruget.

I Venstre vil vi ikke jage landbrug og arbejdspladser ud af landet, som også skabes i følgeindustrien, mejerier, slagterier, servicesektoren m.v. Det kan godt lade sig gøre både at bevare danske arbejdspladser og samtidig passe godt på natur, miljø og klima.

Regeringen sidder på hænderne

I efteråret 2021 indgik et flertal i Folketinget en aftale om grøn omstilling af landbruget. Her blev vi enige om at reducere landbrugets drivhusgasudledninger med op til 7,4 mio. ton CO2 frem mod 2030. Et af de virkemidler, der skal sørge for, at omstillingen kommer i mål, er udtagningen af lavbundsjorde, hvor Venstre fik hævet ambitionsniveauet til 100.000 hektar.

Nu viser det sig, at udtagningen af lavbundsjorde går for langsomt, hvilket fødevareminister Rasmus Prehn også selv indrømmer. Men det er en helt afgørende pointe, at det er regeringens eget myndighedsapparat, som er med til at trække omstillingen i langdrag. Danske landmænd arbejder seriøst med grønne og bæredygtige løsninger til gavn for klima og miljø. Derfor skal landmænd, som tager lavbundsjorde ud af drift, naturligvis også have en erstatning, som præcis modsvarer deres tab. De ansvarlige ministre må sørge for at få sat fart på processen nu.

Venstrefløjens manglende forståelse for landbruget

Man bliver desværre i tvivl om rød bloks forståelse for landbruget, når regeringen baserer sig på mandater fra et støtteparti, som for nyligt har foreslået en halvering af animalsk produktion. Beregninger viser nemlig, at Enhedslistens forslag vil betyde tab af 40.000 danske arbejdspladser, og at dansk økonomi vil miste 22 mia. kr. årligt. Det er den helt forkerte vej at gå.

Så kære statsminister: Vi vil foreslå, at du får din regering til at sætte skub i udviklingen, så danske landmænd som ønsket kan få lov til at omstille sig, i stedet for at bruge tid på at udskamme erhvervet. Det vil både være klædeligt og gavnligt for vores samfund.

(Indlægget er sendt direkte til Bæredygtigt Landbrug med henblik på offentliggørelse på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside. Teksten har også været bragt som læserbrev på Effektivt Landbrugs hjemmeside, hvilket du kan forvisse dig om via linket HER. Det skal retfærdighedsvis understreges, at Bæredygtigt Landbrug har en kritisk holdning til udtagning af lavbundsjorde, hvilket du kan blive klogere på ved at læse indlægget herunder).

Udtagning – en tikkende bombe?

Scroll to Top