Antibiotikaforbruget falder fortsat

Og nedgangen skyldes vel at mærke ikke kun det sørgelige farvel til de mange mink i Danmark

gris-i-halm

Danske landmænd bebrejdes ofte for bedrifternes antibiotikaforbrug – selv om sandheden er, at Danmark befinder sig helt i bunden af de internationale statistikker over, hvor meget medicin til behandling af bakterieinfektioner der bruges rundt om i verden.

Nu beretter Landbrugsavisen, Effektivt Landbrug og Maskinbladet, at antibiotikaforbruget til dyr i Danmark stadig er nedadgående. Forbruget faldt således markant i 2021 – ikke bare på grund af de to tons, der ikke længere bruges til de for længst udryddede mink, men også fordi antibiotikaforbruget til både svin, fjerkræ og fisk var lavere end året før.

Opgjort i kilo aktivt stof er forbruget af antibiotika til dyr herhjemme faldet hvert år siden 2013, på nær i 2020.

Du kan læse mere i Landbrugsavisens artikel HER, Effektivt Landbrugs omtale HER og Maskinbladets tekst HER.

Om den internationale sammenligning kan du blive klogere via artiklen fra Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside herunder.

Hvis nogen skulle være i tvivl: Meget lavt antibiotika-forbrug i dansk landbrug

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top