BL vil hjælpe medlemmer med simpel ESG-skabelon

Omkring hundrede medlemmer af Bæredygtigt Landbrug deltog tirsdag eftermiddag i onlinemøde om bæredygtigheds-rapportering

høst hvede august 19 - 7

”Det skal kunne gøres på en både fornuftig, overskuelig og simpel måde!”

Sådan lød formuleringen fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen, da han og foreningens næstformand Niels Hauge Mikkelsen tirsdag eftermiddag gjorde omkring 100 medlemmer klogere på bæredygtigheds-rapportering.

Det skete i forbindelse med et Teamsmøde om ESG, der står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse).

Det nye krav om grøn indrapportering er således et vigtigt emne at sætte sig ind i for landets fødevareproducenter. Og Bæredygtigt Landbrug sætter derfor nu gang i et projektarbejde, der skal munde ud i en ESG-rapport-skabelon. En sådan skal naturligvis opfylde EU-direktivets krav men skal være balanceret i forhold til såvel plusser som minusser i klimaregnskabet. Det kræver også medspil fra diverse samarbejdspartnere.

”Vi vil gøre det her på en måde, så landmanden ikke behøver lave beregninger i sorte kasser, hvor han ikke kan se, hvad der foregår. Og så vi kan påvirke det her i den retning, vi gerne selv vil”, forklarede Jørgen Evald Jensen.

Næstformand Niels Hauge Mikkelsen supplerede med bemærkningen om, at danske landmænd ikke kan slippe for eller forhindre ESG som en del af årsrapporten.

”Men derfor kan vi jo godt lave noget, der er bedre end det, der hidtil har været lagt op til. Også på dette område skal vi sikre, at landmanden står fagligt og juridisk korrekt”, sagde Niels Hauge Mikkelsen, som bag lukkede døre har holdt møder om ESG med bl.a. banker, kreditforeninger og Finanstilsynet.

Til projektarbejdet med at udvikle en ESG-rapport-skabelon har Bæredygtigt Landbrug i første omgang ansat Kim Koch i en fire måneders projektstilling.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top