Kommunal klimagas-udledning

Få jeres vandløb renset og sørg for, at afvandingen fungerer - lyder BL-bestyrelsesmedlems opfordring til landets kommuner

vandløb-høj-vandstand

Af Klaus Aage Bengtson, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Holtetvej 91, 9370 Hals

Kommunerne har et meget stort ansvar for en øget klimagas-udledning, hvis de ikke sørger for en tilstrækkelig oprensning af de kommunale vandløb. Det er nemlig en stort set overset, men meget alvorlig konsekvens af manglende oprensning af vandløb.

Når oprensningen af vandløb er mangelfuld, vil et vandløb flyde over sine bredder. Derved oversvømmes de nærliggende marker, og markens dræn stoppes. Disse dyrkede marker er næringsfyldte, idet de oplagrer næringsstoffer og kulstof. Ved oversvømmelsen vil markerne blive vandmættede og dermed iltfattige, og derfor vil de lække klimagasser. Det drejer sig om klimagasserne metan og primært lattergas. Lattergas er 260 gange mere potent end almindelig CO2. Så det er virkelig noget, der skal undgås. Og som kommunerne kan undgå, hvis de vil.

Når landmandens dræn fungerer optimalt ud til velpassede vandløb, sker sådanne læk ikke. En veldrænet, kalket mark er ilt-mættet og vil stort set ikke lække klimagasser. Derfor er det så vigtigt for klimaet, at markerne kan komme af med vandet ud i vandløbene. Det sker, når landmanden har mulighed for at pleje mark og afgrøder ud til tilstrækkeligt oprensede vandløb. Det er kommunernes ansvar.

Derfor skal der lyde en kraftig opfordring til alle kommuner:

Få jeres vandløb renset, sørg for at afvandingen fungerer – så I ikke ender som klima-syndere.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i såvel landbrugspressen som i diverse dagblade, du kan eksempelvis se Maskinbladets onlineversion via linket HER, udgaven fra Viborg Stifts Folkeblads hjemmeside HER samt Avisen Danmarks variant HER).

3 kommentarer til “Kommunal klimagas-udledning”

  1. Finn Lauge-Simonsen

    Vandløbene renset, tror i vandløbene er lavet for landbrugets skyld. Kan i kun komme med usagligheder der mangler dokumentation og det skal ikke være noget selvopfundet der passer til lejligheden

  2. Marker oversvømmes?
    Enge er altid blevet oversvømmet ved megen nedbør i efteråret. Når man planter afgrøder på engen er det pludselig en mark og oversvømmelsen er samfundets skyld.
    Hvis der ikke kom så mange næringstoffer i vandet ville vandplanterne heller ikke gro så meget.

  3. Hvorfor et det altid manglende oprensning der er problemet?, kunne det ikke tænkes at der er områder som ikke burde blive dyrket?, måske naturen selv kan finde ud af at placere vand på de lavt liggende områder når åen ikke kan føre nok vand væk, og så lade vandet trække sig selv tilbage til åen når der er plads til det

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top