Bæredygtigt Landbrug går efter at afslutte mink-retssagen hurtigt

Staten påstår frifindelse i forbindelse med Bæredygtigt Landbrugs søgsmål, der går på krænkelse af menneskerettighederne

nikolaj-halmballer

Kammeradvokaten har nu på vegne af Fødevarestyrelsen indgivet svarskrift i Bæredygtigt Landbrugs mink-retssag – og staten påstår frifindelse.

”Alle almindelige juridiske betingelser og principper er overtrådt i forbindelse med denne skandale, så det virker ufrivilligt komisk, når Fødevarestyrelsen ikke bare anerkender nederlaget, men i stedet kaster flere hundrede siders bilagsmateriale ind i retssagen i forbindelse med svarskriftet. I stedet burde man have kastet håndklædet i ringen, respekteret denne sags menneskelige ofre og erkendt det åbenlyse: Påbuddet den 6. november 2020 udgør en klokkeklar krænkelse af menneskerettighederne”, siger Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug.

”Det ændrer ikke på, at vi i Bæredygtigt Landbrug står fast og nu vil gøre alt for at fremme sagen hurtigst muligt. Dette skal ikke blive en af de sager, der verserer i årevis. Vi vil have den for en dommer så hurtigt som muligt”, fastslår chefjuristen.

Eneste mulighed for retslig afgørelse

Det var tilbage i oktober 2022, at Bæredygtigt Landbrug sagsøgte staten i minksagen – med henvisning til, at påbuddet om aflivning af alle mink i Danmark er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Med et folketingsflertals afvisning af en advokatvurdering af minkkommissionens rapport ligner Bæredygtigt Landbrugs stævning af Fødevarestyrelsen på vegne af tre nu tidligere minkavlere den eneste mulighed for at få skandalesagen efterprøvet ved en retslig instans.

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist kan da også berette om en massiv støtte fra mange sider til foreningens mink-retssag. Alligevel er det med et trist sind, han dagligt arbejder med sagen, fordi der med sagsanlægget rippes op i meget store følelser – ikke mindst for de minkavlere, hvis navne står på stævningen.

Skandalen må ikke bare pakkes væk

”Avlere og deres familier har set ned i afgrunden og på et livsværk, der blev berøvet på ulovlig vis med politi og militær på besætningerne. Og bagefter var der bare stilhed. Familier er knust. Kriseterapi har været uundgåeligt. Og i virkeligheden er de fleste følelser nok stadig inde under vesten”, fortæller Nikolaj Schulz.

”Minkskandalen skal ikke pakkes væk. Den skal for en dommer. Vi skal have rettens ord for, at det ikke er tomme ord, når man taler om menneskerettigheder i relation til beskyttelse af ejendomsretten. Vi skal statuere, at der er forskel på demokrati og vilkårlig magtanvendelse”, tilføjer han.

Du kan se mere om Bæredygtigt Landbrugs stævning mod staten i minksagen i artiklen herunder.

Bæredygtigt Landbrug sagsøger staten i minksagen

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

(Ovenstående er også sendt ud som pressemeddelelse).

Scroll to Top