Dødstrusler mod minkavlere

Hadbeskeder og dødstrusler er virkeligheden for de mennesker, som forsøger at genoptage minkavl i Danmark

mink-3

Først blev deres levebrød frataget dem uden lovhjemmel – og nu må de finde sig i at blive truet på livet, fordi de forsøger at genoplive erhvervet.

Flere af de avlere, som forsøger at give Danmark comeback som minkland, får således både hadbeskeder og dødstrusler på bl.a. mails og de sociale medier. En af avlerne, Jesper Vad, har nu anmeldt to personer til politiet.

”Jeg har da været udsat for nøgne kvinder foran Kopenhagen Fur, der protesterede mod mink, og også uenigheder i debattråde på Facebook, men aldrig i denne kaliber. Min grænse går ved dødstrusler. Jeg håber aldrig, vi kommer dertil, hvor vi som samfund vil acceptere den slags”, siger han til Maskinbladet.

Foreningen Danske Mink genkender billedet af de mange trusler rettet mod minkavlere:

”Hver gang vi har været i medierne, eller der er sket noget nyt i forhold til minkene, så får vi hadbeskeder og nogle gange egentlige trusler – både mod mig som person, men også mod foreningen”, fortæller formand Louise Simonsen.

Du kan læse mere i Maskinbladets omtale HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

1 kommentar til “Dødstrusler mod minkavlere”

  1. Ret skal være ret! og Jesper Vad gør ret, og har alle lovlydige borgere med sig når han anmelder personer der fremsætter dødstrusler.

    Straffeloven siger klart i § 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

    Der er ringe tvivl om at der i befolkningen er udbredt ønske om at forbuddet mod avl af ræve til afpelsning udvides til at omfatte mink. Journalist Christian Ingemann Nielsens ord om at: avlere, forsøger at give Danmark comeback som minkland, er beregnet til at blive hørt af de få minkavlere, for resten af befolkningen skurrer det fælt i ørerne.

    Men når Derimod er det ikke ret når Christian Ingemann Nielsen anføre at: avlere, forsøger at give Danmark comeback som minkland.
    Intet og ingen tegn kan tydes som danmark skulle have et ønske om at blive. et minkland. De ulovlige dødstrusler giver ikke grund til antagelsen a t Tværtimod er der tydelige tegn på at det som BL journalist Christian Ingemann Nielsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top