Lodsejere skal altid inddrages i multifunktionel jordfordeling

Horsens Kommune ser ud til at blive drevet rundt i manegen af bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, skriver et af Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlemmer

Peter Rosendal hos BL

Af Peter Rosendal, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup, Kolding

Horsens Kommune har besluttet, at omkring 37 hektar jord ved drikkevandsboringerne på Kattegatøen Endelave ikke længere må dyrkes, heller ikke økologisk. Sprøjtemidler og gødning bliver forbudt på arealerne, så man kan ”beskytte drikkevandet”.

At regelret brug af moderne planteværnsmidler på ingen måde udgør nogen fare for grund- og drikkevand, interesserer åbenbart ikke i den lokale kommune – der ser ud til at blive drevet rundt i manegen af bl.a. Danmarks Naturfredningsforening. For hvis fagligheden styrede, var de lokale husstande i området vel blevet forbudt at bruge eksempelvis træbeskyttelse, der til gengæld er en udfordring?

Jeg respekterer den grundlovssikrede ejendomsret, så hvis en lokal landmand alligevel er tilfreds med den indgåede aftale, skal jeg på ingen måde protestere over dette. Han kan lave de aftaler med myndighederne, han synes.

Det skal dog understreges, at såkaldt multifunktionel jordfordeling – og det er det, Horsens Kommune henviser til med aftalen – aldrig kan ske uden at rådføre sig med de berørte lodsejere fra begyndelsen. Her er det ikke nok at inddrage landmanden på et sent tidspunkt, når alle mulige andre (ofte landbrugsfjendtlige) interessenter har tegnet stregerne på et kort over, hvad der skal udtages af dyrkning.

Mit råd til landmænd er: Husk, at du skal inddrages i sådanne projekter fra dag ét – og du har altid ret til at sige nej!

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i landbrugspressen samt i lokale og regionale medier omkring Horsens. Du kan eksempelvis læse Maskinbladets onlineversion via linket HER).

Scroll to Top