Landmand: Jeg skal da love for, at Klimarådet, Enhedslisten og andre Kloge-Aager har set lyset

BL-medlem Jørgen Friis kommenterer her bl.a. det, som parnasset i hovedstaden kalder ”omstruktureringen” af landbruget

Mark med traktor

Af Jørgen Friis, landmand, Sarumgårdsvej 4, 5290 Marslev

Hvor er det forstemmende at høre formanden for Klimarådet blive ved med at fremture med en klimaafgift på 750,00 kr. pr. tons CO2 pålagt landbruget.

Han er sikkert en mand, som har sit på det tørre, med en fin titel, en fin uddannelse og en fin løn. En sådan afgift har nogen regnet på vil ruinere 1/3 af landbrugserhvervet, hvilket forstås også er hensigten, men for at det ikke skal se alt for dramatisk ud, kalder man det omstrukturering.

Hvordan starter landmandsfamilier et nyt liv op?

Nu er de, der går konkurs, jo ikke byggefirmaer, der bare kan starte igen i næste uge med et nyt APS med ny dato og årstal på firmanavnet, og tørre regningen af på kreditorerne. Her er der tale om familier, der må forlade deres hjem, et sted som i mange tilfælde har været familiens hjem igennem generationer.

Nu bliver samme formand så hentet frem igen for at kritisere rapsdyrkning til produktion af motorbrændstof med en søgt forklaring om, at denne rapsdyrkning vil fortrænge fødevareproduktion, hvilket vil medføre fældning af regnskov. Dette uden at nævne, hvor meget regnskov der skal fældes på grund af den forrige fødevareministers forbud mod dyrkning af 100.000 ha god landbrugsjord, man kunne så i det mindste bruge dette areal til biodieselproduktion. Dette var muligt sidst, der var krav om braklægning, det blev da kaldt nonfood raps, så vil jorden heller ikke ligge nytteløs hen og opformere en masse ukrudt, som så senere skal bekæmpes med en masse kemi.

De kommunistiske rødder fornægter sig ikke

Kort efter formanden for Klimarådet hører man så Enhedslistens formand optræde i Deadline, hvor hun siger, at så bliver der noget at opkøbe, velsagtens af staten for en slik forstås. Dette partis rødder i Danmarks Kommunistiske Parti fornægter sig ikke. Det er dog en trøst, at ingen har nogen anelse om, hvordan en sådan afgift skal skrues sammen indenfor de næste fem-seks år.

Jeg så forleden nogle beregninger lavet over et landbrug på 700 ha, som viste, at med den model, man i øjeblikket fabler om, skulle der betales ca. 700.000 kr. i CO2-afgift, men hvis man så går ind og regner på samme bedrifts optag af CO2 gennem planteavlen på stedet, skal bedriften med samme CO2-pris have ca. 10.000.000,- kr. i kassen. Det er der naturligvis ingen i landbruget, der drømmer om, det viser bare, hvor absurd det hele er.

Man kan næsten forledes til at tro, at ingen i de kredse har hørt om fotosyntesen, hvor grønne planter trækker kulstof ud af luften og frigiver ilten, så vi kan trække vejret. Den del af kulstoffet, der ikke bindes i planternes rødder, og dermed i jorden, frigøres så igen, når planterne fortæres eller forbrændes, og dermed er ringen sluttet. Det giver ingen mening at lægge afgift på dette kredsløb. Hvis man absolut synes, man vil kradse penge ind den vej, må man lægge afgiften ude, hvor varerne bliver forbrugt, så bliver det da ens, hvad enten varerne er produceret i Danmark eller et andet sted på kloden.

Støjbergsagen og minksagen

Tilsyneladende ønsker nogen landbruget nedlagt, i første hug var det minkavlerne, og det blev en gratis omgang for de involverede.

Apropos minkavlerne vil jeg mene, at oraklet Thomas Rørdam bør se på Inger Støjbergs sag en gang mere, da der tilsyneladende hersker stor usikkerhed om, hvornår noget er en instruks eller bare en opfordring. Det ser ud til at afhænge af, hvem der udtaler sig.

”Overnormal profit”

De næste, det kommer til at gå ud over, er vel mælkeproducenterne, som har haft en overnormal profit det seneste års tid. Overnormal profit er et udtryk, SF bruger, når de udtrykker deres misundelse over, at nogen har haft næse for at gøre en god forretning inden for energihandel. Noget, der ikke kunne forekomme før i tiden her i landet, da el og varmeproduktion var noget, der skulle hvile i sig selv, uden at generere enorme fortjenester.

Så det er politikerne selv, der skyld i miseren ved at lave om på et ellers velfungerende system. Man burde nok, for at få ro på det marked, overveje at kappe elforbindelsen til Tyskland, så vi ikke længere er afhængige af deres forældede og underdimensionerede elnet, og nu midt i alle problemerne lukker de så de sidste tre A-kraftværker. Før i tiden gjorde tyskerne sig lystige over ”die dummen dänen”, det kunne se ud som om, at dette begreb har bredt sig ned over grænsen.

(Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug, og indlægget er sendt direkte til Bæredygtigt Landbrug med henblik på offentliggørelse på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top