Ligestilling for ét års CO2

Hvis CO2-optaget for markens afgrøder ikke tæller med i klimaregnskabet, hvorfor skal grisens udledning så gøre det - spørger BL-bestyrelsesmedlem

thomas-5

Af Thomas Jensen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Tarmvej 57, 6880 Tarm

Kornet, der gror på marken, optager omkring 16 tons CO2 pr. hektar. Kartofler og sukkerroer optager endda mere.

Det vil sige, at det danske landbrugs afgrøder med kerne, halm, stub og rod midlertidigt optager ca. 30 mio. tons CO2 pr. år.

Klimaregnskabet medtager desværre ikke dette enorme optag, der reelt får landbrugets klimaregnskab til at gå i plus. Det misvisende regnskab skyldes, at der regnes efter 30 år gamle FN-vedtagne regler.

Men når ét års-optaget ikke medtages i afgrøderne, hvorfor skal ét års-udledningen fra grisene så medtages?

Den danske gris lever fra sti til slagteri under et år – men dens CO2e-udledning regnes med i klimaregnskabet.

Grisen, der spiser korn i høst, er slagtet i december og er spist til jul. Dens efterladenskaber i form af gødning bindes i kornet i foråret og bliver sammen med det store CO2-optag fra luften bundet i kerner og halm til føde og foder.

Det er en cirkulær proces, som klimaregnskabet hugger over – ved kun at regne den halve cirkel med.

Men selvfølgelig: Hvis hele cirklen blev regnet med, skulle landbruget have penge tilbage i CO2-afgift – ikke betale.

Denne virkelighed kender klimaregnskabsmagerne ikke – men naturen kender heldigvis til denne virkelighed, der fungerer ved hjælp af fotosyntesen. Optag nu virkeligheden i klimaregnskabet.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev både i dagspressen og i diverse landbrugsmedier. Du kan eksempelvis læse Fredericia Dagblads og Horsens Folkeblads hjemmesideudgaver HER og HER samt Maskinbladets onlineversion via linket HER).

3 kommentarer til “Ligestilling for ét års CO2”

 1. Men selvfølgelig: Hvis hele cirklen blev regnet med, skulle landbruget have penge tilbage i CO2-afgift – ikke betale.
  Jeg tror du har ret, men jeg vil gerne nuancere din påstand. Når du skriver ‘hele cirklen’ hvilke dele af din produktion tager du så med?
  Min oplevelse er at beregningerne starter ved den danske grænse og så har du nok helt ret!
  Men i klimasammenhæng er der ingen nationale grænser, og derfor er jeg begyndt at arbejde med energi som målestok i stedet for CO2.
  Den energi, som afgrøderne optager ved at bruge fotosyntese er oplagt et gode i regnskabet, men hvordan ser det ud med energien i kunstgødning. Ammoniak er en vigtig bestanddel, som det koster ‘en krig’ at fremstille rent energimæssigt. Det skal du så trække ud af tilførsel bvia fotosyntesen. Jeg synes det er vigtigt at beskrive alle energicirklerne, men nok for omfatende her, så derfor springer jeg til dyrkningsmetoderne i stedet for.
  De landmænd, som allerede har omstillet deres markbearbejdning til regenerativ dyrkning med opbygning af humus i jorden (muld) begrænser mængden af kunstgødning (og kunstvanding) så meget at deres indtjening forbedre. ‘En sparet krone, er en krone tjent’, ved du nok.
  Hvis landmændene i EU blot ville kræve en generelle CO2-afgift og en CO2-told på energikrævende importerede råvarer til landbruget nu, ville dansk landbrug gå en gylden tid i møde. Men det kræver at man kigger på helheden og ikke kun på hvordan den danske del af cirklen præsterer.
  Samtidig åbner den måde at tænke fællesskabet på op for en helt anden form for debat. Personligt finder jeg det tåbeligt at naturlige, biologiske processer skal afgiftspålægges med en kæmperisiko for et bureaukrati til følge. At skulle beregne køers prutten og bøven er jo umuligt og skal dertil lægges at indregne den effekt, som køernes naturlige afgræsning tilfører, så skal ‘regnedrengene’ i den grad på arbejde. Og den form for uproduktivt arbejde har vi altså mere end rigeligt af i Danmark.

 2. I er så fucking dumme!
  Grunden til det ikke bliver regnet med er at den co2 som afgrøderne har optaget bliver frigivet i atmosfæren når man fælder afgrøderne. Fordi at afgrøderne kun står et halvt til et helt år så bliver co2 kun optaget i selve planten og ikke i jorden. Når i fælder afgrøderne bliver alt den co2 som planterne har lagret, frigivet til atmosfæren altså er der ikke noget der er grønnere. Og lad være med at udtryk at i er i “harmoni” med naturen. I sprøjter med fucking gift for at fjerne naturligt hjemmehørende insekter og andre arter. Det er sgu da alt andet end at være i harmoni med naturen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top