Sjællandske BL-landmænd til kamp mod spildevandsforurening

Lodsejere ved Næstved blokerer for naturprojekt – med krav om, at der først skal styr på de kommunale spildevandsudledninger

spildevand

Bæredygtigt Landbrug har på vegne af lodsejere ved det sjællandske vandløb Fladsåen krævet af myndighederne, at der gribes ind overfor den lokale spildevandsforurening. Og nu har sagen taget en ny drejning:

Lodsejerne blokerer således for det lokale projekt omkring genslyngning af åen med henvisning til, at Næstved Kommune først bør få styr på tilladelserne til udledning af spildevand til åen. Så længe lodsejerne ikke er med på idéen om naturprojektet, kan kommunen ikke få udbetalt de 76 mio. kr., som man ellers er blevet bevilget fra Landbrugsstyrelsen.

”Vi har for længst henvendt os til Miljøstyrelsen på lodsejernes vegne, fordi vi gerne vil have bekræftet, at spildevandsudslip i denne skala er en miljøskade, men Miljøstyrelsen er voldsomt nølende i at svare os. Den langsommelige sagsbehandling skader jo miljøet, og jeg undrer mig”, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Formanden for Fladså Å-laug er landmand og medlem af Bæredygtigt Landbrug, Henrik Wolff-Sneedorff. Han understreger overfor avisen Sjællandske, at lodsejerne ikke som sådan er imod naturprojektet – men blot kræver, at Næstved Kommune først får styr på spildevandsudledningerne.

”Det er, som om kommunen har lagt sig fast på, at det kun er landbrugets næringsstoffer, der udgør en belastning af Fladsåen, mens spildevandet bare fosser ud i åen, og hvor en tordenskylle om sommeren kan sende tusindvis af liter spildevand ud i åen og få det hele til at kollapse”, forklarer Henrik Wolff-Sneedorff.

Du kan – hvis du abonnerer på mediet – læse mere om sagen i Sjællandskes dækning HER, mens også Landbrugsavisen beskæftiger sig med emnet i artiklen HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top