BL-medlem: Ambitiøse politikere spolerer nattesøvnen

Også på Sydsjælland er den lokale klimapolitik ufaglig og nyttesløs, skriver Jørn Rasmussen i dette læserbrev

gen-jørn

Af Jørn Rasmussen (Nye Borgerlige)

Kommunen fattes penge, og alle opgaver, der er kommunalt finansieret, må holde for. Anderledes forholder det sig med projekter, hvor staten betaler.

Således var der opbakning fra alle politikere ved seneste kommunalbestyrelsesmøde til at spendere 116 mio. kr. på CO2-alteret ved at afskære afvandingen af godt 900 ha lavbundsjord i Vordingborg Kommune.

Fænomenet fotosyntese er overset

Både udledning af latter- og metangas er ukendte, mere sikkert er det, at der frigives fosfor, når disse arealer bliver vandlidende.

Klimaloven har ikke fokus på CO2-udledning alene men foreskriver, at vi blot skal sørge for, at der er et CO2e-kredsløb, der skal være i balance. Derfor er fænomenet fotosyntese ganske overset, men meget interessant.

Både ved at oversvømme lavbundsarealer og plastre store dyrkbare arealer til med solceller hæmmes optagelse af CO2 via fotosyntesen til ny biomasse. En landbrugsafgrøde kan nemt lagre 16 tons CO2/ha.

Koncentrér jer om kommunens kerneopgaver

Der kan være andre årsager til at stoppe afvanding af lavbundsjord, men begrundelsen skal ikke være CO2-fangst.

Fordi når der er så mange uafklarede hypoteser om CO2’s rolle i naturens kredsløb, bør kommunalbestyrelsen holde lav profil på området og i stedet koncentrere sig om kommunens kerneopgaver.

Hvis politikere i kommunen ville nøjes med at realisere deres ambitioner for egne midler, er vi mange, der ville få en bedre nattesøvn.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i de lokale medier, læs eventuelt onlineudgaven HER. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top