Borgmester – som også er BL-medlem – langer ud efter planerne om en CO2-afgift

Hjørring Kommunes politiske førstemand forudser, at den foreslåede afgift vil flytte fødevareproduktionen til lande med mere lempelige regler

Peter Rosendal høster

Kritikken af landets lovgivere blev ikke ligefrem holdt tilbage, da Hjørrings Venstre-borgmester Søren Smalbro i weekenden holdt åbningstalen ved Hjørring Dyrskue.

Her roste Søren Smalbro – som også er medlem af Bæredygtigt Landbrug – erhvervets indsats med den grønne omstilling og henviste bl.a. til landbrugets værdifulde biomasser. Det fremgår af referatet af talen i Effektivt Landbrug.

Betænkelighed og kritik

”Det er en vigtig del af klimaindsatsen, og vi kan være stolte over den rolle, landbruget spiller i denne proces. Men træerne vokser jo som bekendt ikke ind i himlen. Derfor må jeg også bare udtrykke min betænkelighed og kritik over, at man nu fra Christiansborgs side påtænker at pålægge landbruget en CO2-afgift”, sagde borgmesteren i sin tale.

Søren Smalbro frygter således, at afgiften vil være yderst skadelig, ikke bare for landbrugssektoren men for hele samfundet og miljøet – idet han forudser, at fødevareproduktionen flyttes til andre lande med mere lempelige regler.

”Så bliver vi som danskere de store tabere – det dur ikke”, fastslog han.

Klar til konstruktive løsninger og ansvar

I stedet mener Hjørring-borgmesteren, at der bør fokuseres på at finde bæredygtige løsninger, og at vi er godt på vej.

”Dansk landbrug er helt klar til at samarbejde om konstruktive løsninger og tage ansvar”, lød det i talen.

Hvis du abonnerer på mediet, kan du læse mere i Effektivt Landbrugs artikel HER.

Du kan desuden blive klogere på Søren Smalbros valg til borgmesterposten i hjemmesideartiklen – bragt umiddelbart efter kommunalvalget i november 2021 – herunder.

BL-medlem valgt som ny borgmester i Hjørring

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

Scroll to Top