Dårlige undskyldninger og ulovlig udledning af spildevand

Lokalpolitikerne i Vejle kunne godt lære noget af erfaringerne fra Kerteminde, skriver Bæredygtigt Landbrugs æresmedlem

gen-knud

Af Knud Jeppesen, moderne landmand, Jelling

Nu må politikerne i Vejle da snart tage spildevand i Vejle Fjord alvorligt.

De søgte undskyldninger virker ikke, og når det drejer sig om enterokokker og colibakterier, er det også svært at give landbruget skylden, da de sundhedsskadelige ”ting” stammer fra spildevand.

Lørdag den 27. maj er formanden for klima-, natur- og miljøudvalget Søren Peschardt (S) ude og ”bortforklare”, at kommunen får frataget de blå badevandsflag ikke færre end to steder i Vejle fjord, samt at vandet er så dårligt i lystbådehavnene i både Vejle og Brejning, at man heller ikke har fået Blåt Flag her.

Hvorfor ekstra beregninger?

Tankevækkende, at Søren Peschardt tvivler på, at de officielle beregninger, der bruges til at advare folk om dårlig badekvalitet, er retvisende i Vejle. Så nu skal kommunens folk beregne en ekstra gang, fordi det ser dumt ud med for mange røde flag. Så hellere at folk bliver syge af at bade i ”lortevand”.

Det er også fint, når det udtrykkes, at der er fjernet mange overløbssteder, men der er stadig 105 overløbssteder med urenset spildevand rundt i kommunen. Gennemsnittet for en kommune er ca. 50 stk., så der er langt igen. Og halvdelen af alle overløb af spildevand når frem til renseanlægget, men lukkes uden om. Der betales kun spildevandsafgift af det, der renses, så jo mere der ledes uden om, jo mere ”tjenes” der på at forurene fjorden.

Store bøder til alle andre

Ydermere har kommunen kun givet den lovpligtige tilladelse til 35 af disse overløb, altså KUN til 1/3 alle overløb! Det er over to år siden, miljøministeren udsendte hyrdebrev til alle kommuner om, at der SKAL være en tilladelse til hvert udløbssted. Og for de 35 tilladelser har ca. de halve overtrådt de udstedte tilladelser hvert år. Så langt over 2/3 af de overløb, som Vejle kommune har med spildevand, er direkte ulovlige. Ingen sanktioner – og ingen bøder – kun badeforbud og dårlige undskyldninger.

Grotesk, at Vejle kommune har så travlt med, at kolonihaverne skal overholde gældende regler, når man siden 2007 har vidst, at al udledning af spildevand uden tilladelse er direkte ulovligt. Men pølsemanden og den lille slagter får store bøder, hvis de ikke overholder loven!

Tag ved lære af fynsk handling

Man kunne jo også se til Kerteminde fjord (Kertinge Nor).

For 35 år siden var den lige så død, som Vejle Fjord er nu. I 1989 fjernede man alt spildevandsudløb fra Munkebo og Kerteminde byer og samlede det i et nyt renseanlæg med udløb direkte ud i Storebælt. Nu 35 år efter er fjorden ifølge biolog og lokale fiskere blevet klarvandet, og der er masser af liv igen med både store arealer med ålegræs, fisk og rejer. Og der er stadig landbrug og udledning fra småbyer rundt om fjorden.

Kerteminde lavede åbenbart en klog investering for 35 år siden, så de er fri for dårlige undskyldninger, en død fjord, røde flag – og sundhedsskadeligt badevand!

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Vejle Amts Folkeblad, du kan se avisens onlineudgave via linket HER. Skribenten er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har sagt god for, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top