”Det, man opnår med et forbud, er en falsk tryghed!”

Regeringens forbud mod pesticidbrug ved boringsnære beskyttelsesområder hjælper ikke drikkevandet, fastslår Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør

generalforsamling-evald

Et forbud mod sprøjtning ved de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder gør hverken fra eller til. Hvis målet er at beskytte boringerne, forslår regeringens plan som en skrædder i helvede.

Det fortæller Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen i et interview med Effektivt Landbrug. Reaktionen kommer ovenpå miljøminister Magnus Heunickes lovforslag, der skal pålægge kommuner at forbyde brug af sprøjtemidler ved drikkevandsboringerne, hvis der er en risiko for forurening, og det vel at mærke ikke er lykkedes at få en frivillig aftale med lodsejeren.

”I nogle af boringerne er der rester fra tidligere tiders brug af pesticider, som i dag er ulovlige at bruge. Men der er ikke nogle af de godkendte pesticider anvendt på dyrkningsfladen (i markerne, red.), der truer grundvandet. I så fald ville de nemlig blive forbudt at bruge”, som Jørgen Evald Jensen formulerer det.

”Det, man opnår med et forbud, er en falsk tryghed. For et forbud giver ikke nogen garanti for, at alle mulige andre skadelige stoffer – fra punktkilder, afløb fra veje, osv. – ikke forurener drikkevandsboringerne. Så det er kun en meget lille del af risikoen, du eliminerer med et forbud mod at bruge sprøjtemidler”, lyder det også fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør.

Hvis du abonnerer på Effektivt Landbrug, kan du læse hele artiklen via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

Scroll to Top