Iltsvind skyldes varme og spildevand – ikke landbruget!

Faktisk viser de årlige rapporter om vandmiljøets tilstand, at iltsvindet er størst, når udledningerne af kvælstof fra markernes dyrkningsflade er lavest

Jens Lund Pedersen 1

Af Jens Lund Pedersen, faglig konsulent i Bæredygtigt Landbrug, Skovvejen 65, 6640 Lunderskov

Det er en årligt tilbagevendende begivenhed gennem snart et halvt århundrede, at vi hver sommer hører om iltsvind i de danske fjorde. Desværre er det også blevet en del af traditionen, at landbruget får skylden.

Men iltsvind skyldes ikke udledninger fra landbruget. Faktisk viser de årlige universitets-rapporter om vandmiljøets tilstand, at iltsvindet er størst, når udledningerne af kvælstof fra markernes dyrkningsflade er lavest.

Iltsvind og bundvendinger i lavvandede fjorde som Limfjorden, Roskilde Fjord og Mariager Fjord opstår næsten hvert år, når sommeren er varm, og især når årstiden også er tør. Årsagen er, at algevæksten i den første del af sommeren er styret af den tilgængelige mængde fosfor – og den er der desværre rigeligt af, fordi der fortsat udledes alt for meget fosfor fra de mange danske renseanlæg.

Hvis ikke der sættes effektivt ind mod både fortidens og nutidens spildevandssynder – der forhindrer opfyldelse af EU’s krav om god økologisk tilstand i vandløb, søer og kystvande – vil vi også i de kommende 50 år se bundvendinger og iltsvind i de danske fjorde.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier. Du kan eksempelvis læse udgaven fra Maskinbladet via linket HER samt Horsens Folkeblads, Vejle Amts Folkeblads og Fredericia Dagblads hjemmesideversioner HER, HER og HER. Der er mere om emnet, også i relation til de omtalte rapporter om vandmiljøet, på Miljøstyrelsens hjemmeside HER).

5 kommentarer til “Iltsvind skyldes varme og spildevand – ikke landbruget!”

 1. Henrik Kofod Fleischer

  En løgn bliver ikke sand af at blive gentaget i det uendelige. Det er en nazistisk tankegang.
  Der der tusindvis af målepunkter for afledning fra landbrugsjorden, der modbeviser dette bavl. Løgner! Sagsøg mig gerne. Men det tør du jo ikke, og ingen herinde tør modsige mig.

 2. Lone Frandsen

  Det er meget velkomment at BL tager fat i denne problematik.
  Som det også tidligere er nævnt mangler der kontinuerlige målinger på spildevandsoverløb, så den reelle udledning af koncentreret spildevand bliver dokumenteret.
  I dag gør vi som landmænd rigtig meget for at undgå spild af næringsstoffer.
  Gjorde kommunerne det samme ville vandløbene have det meget bedre.

 3. Har du overvejet, at der kan være en tidsforskydning i hvornår algerne optager kvælstof og hvornår de bundfældes og nedbrydes med iltsvind til følge?

 4. Imponerende unuanceret. Landbruget spiller også en rolle ift. fosforudledning omend spildevand er en større kilde. Bundtrawl fra fiskefartøjer hvirvler næringsstoffer op fra bunden som kan akkumulere sig over årtier, dvs. tilbage til dengang landbrugets håndtering af fx husdyrgødning var meget mindre sofistikeret end i dag. Forfatteren forsøger at drage en parallel mellem lave kvælstofudledninger og høj forekomst af iltsving – det er en grov forsimpling af komplekse økologiske processer. Det ved forfatteren udmærket godt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top