Iltsvind skyldes varme og spildevand – ikke landbruget!

Faktisk viser de årlige rapporter om vandmiljøets tilstand, at iltsvindet er størst, når udledningerne af kvælstof fra markernes dyrkningsflade er lavest

Jens Lund Pedersen 1

Af Jens Lund Pedersen, faglig konsulent i Bæredygtigt Landbrug, Skovvejen 65, 6640 Lunderskov

Det er en årligt tilbagevendende begivenhed gennem snart et halvt århundrede, at vi hver sommer hører om iltsvind i de danske fjorde. Desværre er det også blevet en del af traditionen, at landbruget får skylden.

Men iltsvind skyldes ikke udledninger fra landbruget. Faktisk viser de årlige universitets-rapporter om vandmiljøets tilstand, at iltsvindet er størst, når udledningerne af kvælstof fra markernes dyrkningsflade er lavest.

Iltsvind og bundvendinger i lavvandede fjorde som Limfjorden, Roskilde Fjord og Mariager Fjord opstår næsten hvert år, når sommeren er varm, og især når årstiden også er tør. Årsagen er, at algevæksten i den første del af sommeren er styret af den tilgængelige mængde fosfor – og den er der desværre rigeligt af, fordi der fortsat udledes alt for meget fosfor fra de mange danske renseanlæg.

Hvis ikke der sættes effektivt ind mod både fortidens og nutidens spildevandssynder – der forhindrer opfyldelse af EU’s krav om god økologisk tilstand i vandløb, søer og kystvande – vil vi også i de kommende 50 år se bundvendinger og iltsvind i de danske fjorde.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier. Du kan eksempelvis læse udgaven fra Maskinbladet via linket HER samt Horsens Folkeblads, Vejle Amts Folkeblads og Fredericia Dagblads hjemmesideversioner HER, HER og HER. Der er mere om emnet, også i relation til de omtalte rapporter om vandmiljøet, på Miljøstyrelsens hjemmeside HER).

Scroll to Top