Vi angriber også tørken selv

Vi landmænd vil meget hellere omstille vores landbrug i takt med klimaet i stedet for at blive spist af med en bureaukratisk tørkehjælp, skriver BL-bestyrelsesmedlem

gen-klaus-aage

Af Klaus Aage Bengtson, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Holtetvej 91, 9370 Hals

Nordjyskes tirsdagsleder, skrevet af erhvervsredaktør Peter Simonsen, deler gode råd ud til landmændene. Desværre fra et meget uoplyst grundlag.

Vi landmænd vil meget hellere omstille vores landbrug i takt med klimaet i stedet for at blive spist af med en bureaukratisk tørkehjælp. Vi ønsker hjælp til selvhjælp, og det skrev vi også om her i avisen for flere uger siden. Vi hverken dyrker, sprøjter eller høster, som om intet var hændt med vejret. Men bl.a. rigide efterafgrøderegler hindrer landmandens faglighed. Og der er tale om regler, der ikke gør noget godt for miljøet – tværtimod.

Vinterafgrøder er mere tørkeresistente end vårafgrøder. Men reglerne for efterafgrøder er efterhånden så omfattende, at de skubber vinterafgrøderne ud – selv om en vinterafgrøde ville være bedre for miljøet end en efterafgrøde, der ikke dækker jorden i de følsomme forårsmåneder.

Derfor har Bæredygtigt Landbrug genfremsat sit forslag om en regelforenkling – også til glæde for de afgrøder, der skal trives i disse vejromskiftelige tider: ”Efterafgrøder skal sås, hvor der ikke dyrkes vintersæd – dog ikke efter sent høstede rodafgrøder. Såningen skal ske hurtigst muligt og på faglig forsvarlig vis efter høst.”

Derudover arbejder vi selvfølgelig med forsikringer, nye afgrøder, nye dyrkningsmetoder, nye muligheder. Vejret er en af de udfordringer, vi landmænd har som livsvilkår – et andet er den gamle skrøne om, at landmænd altid klager, som Peter Simonsen – helt grundløst – fik lov at gentage i tirsdagsavisen.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Nordjyske).

Scroll to Top