Forurening med spildevand ignoreres i debatten om iltsvind i havet

Man kunne starte med at stille de samme skrappe krav til rensningsanlæggene, som man gør til landbruget - mener miljøorganisationen Rent Hav

fjord-22.-juli-2013

Af Lars Vestergaard Jensen, arkitekt M.A.A, næstformand, Rent Hav

Hver sommer hører vi om iltsvind og fiskedød i de danske farvande.

Forurening med spildevand, der er en af årsagerne til iltsvind, bliver dog ignoreret i debatten.

Der er en konstant tilførsel af næringsstoffer fra landets renseanlæg, som ikke renser spildevandet godt nok. Ud kommer fosfor, tungmetaller og medicinrester, som er med til at forværre forholdene i danske farvande.

Det er typisk kun landbrugets lobbyister i f.eks. Bæredygtigt Landbrug, der peger på problemerne med spildevand. Men det er ikke seriøst, hvis havmiljøet skal glemmes i en kamp mellem land og by. I miljøorganisationen Rent Hav arbejder vi for, at der investeres i bedre renseanlæg og kloaknet, og vi kræver bedre dokumentation på målinger af indholdet af det spildevand, der løber ud.

Man kunne starte med at stille de samme skrappe krav til rensningsanlæggene, som man gør til landbruget. For at forbedre havmiljøet skal der sættes ind alle steder – både overfor landbruget og spildevandet.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i dagspressen, du kan eksempelvis læse hjemmesideudgaven fra Randers Amtsavis via linket HER, ligesom Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad og Fredericia Dagblad har bragt teksten HER, HER og HER. Foreningen “Rent Hav” har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top