Iltsvind: De danske husholdninger er blevet snydt

Mens landbruget pålægges masser af nye regler og krav, sker der ingenting i forhold til spildevandsselskabernes forurening, skriver Bæredygtigt Landbrugs formand

kiær-peter-1

Af Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

De gentagne beretninger om iltsvind i de danske fjorde burde have fået politikerne til at skride ind med håndfaste krav overfor de kommunale forsyningsselskaber. Mens landbruget de seneste 30 år er blevet pålagt masser af nye regler og krav, sker der ingenting i forhold til det offentliges forurening. Kravene til rensningsanlæggene er for eksempel de samme, som da de blev indført i 1987…

Algevæksten i vandmiljøet her om sommeren er styret af den tilgængelige mængde fosfor – og den er der desværre rigeligt af, fordi der til stadighed udledes alt for megen fosfor fra de mange danske rensningsanlæg. Ja, myndighederne vender endog det blinde øje til tusindvis af ulovlige overløb af urenset spildevand landet over. Konsekvenserne er bl.a. de mange aktuelle badeforbud.

Der er altså ingen grund til – sådan som altid landbrugsfjendtlige interessenter gør det – at bebrejde landets fødevareproducenter for iltsvind og bundvendinger i lavvandede fjorde som Limfjorden, Roskilde Fjord og Mariager Fjord.

Problemerne skyldes ikke udledninger fra landbruget. Tværtimod dokumenterer de årlige universitetsrapporter om vandmiljøets tilstand, at iltsvindet er størst her i varmen, når udledningerne af kvælstof fra markernes dyrkningsflade er på nulpunktet, og der samtidig kommer flere næringsstoffer fra rensningsanlæggene. Dansk landbrug har siden 1990 formået at halvere udledningerne af kvælstof, og i samme periode gisper fjordene i stigende grad efter luft. Alligevel fortsætter lovgiverne med at skærpe kravene til landbruget – som om det er begavet at give en patient medicin, der ingen virkning har.

De danske husholdninger har god grund til at føle sig snydt, når de tror, at de via skatten har betalt for at få deres spildevand renset. Hvis ikke der sættes effektivt ind mod både fortidens og nutidens spildevandssynder, eksisterer vandmiljøproblemerne til evig tid.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev både i landsdækkende og lokale medier. Du kan eksempelvis se dagbladet Børsens tekst via linket HER samt JydskeVestkystens onlineudgave HER, Vejle Amts Folkeblads hjemmesideversion HER og varianterne fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Skive Folkeblad HER og HER, ligesom www.randersidag.dk bringer læserbrevet HER).

3 kommentarer til “Iltsvind: De danske husholdninger er blevet snydt”

  1. Henrik Fleischer

    Uvidenhed bliver ikke pænere af, at I er så mange, der demonstrerer den:
    “iltsvindet er størst her i varmen, når udledningerne af kvælstof fra markernes dyrkningsflade er på nulpunktet, ”

    Det er fuldt dokumenteret at det er vinterens udledninger fra markerne, der medfører sommerens algevækst og iltsvind. Ja, hjulpet af fosfor fra forskellige kilder som rensningsanlæg og havbrug (de sidste omkring Lolland udleder lige så meget forurening som hele Lollands befolkning), men byspildevandets rensningskvalitet er altså blevet bedre siden 87.

    Forventer som sædvanligt intet modsvar herfra.

  2. Imponerende unuanceret. Landbruget spiller også en rolle ift. fosforudledning omend spildevand er en større kilde. Bundtrawl fra fiskefartøjer hvirvler næringsstoffer op fra bunden som kan akkumulere sig over årtier, dvs. tilbage til dengang landbrugets håndtering af fx husdyrgødning var meget mindre sofistikeret end i dag. BLB forsøger at drage en parallel mellem lave kvælstofudledninger og høj forekomst af iltsving – det er en grov forsimpling af komplekse økologiske processer. Det ved BLB udmærket godt. Business as usual.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top