Tilbage til fremtiden

Når man er så optaget af den globale opvarmning, kunne man også godt interessere sig lidt for den globale fødevareforsyning - lyder det om vinklingen på "Madens Folkemøde"

Mark med traktor

Af Torsten Buhl, politisk direktør for FødevareDanmark

For et år siden skrev jeg på denne plads om den særegne oplevelse, som det havde været at deltage i Madens Folkemøde på Lolland. Det hele havde handlet om, at danskerne skal spise mange flere grøntsager og meget mindre kød for således at redde klimaet. Man fik nærmest det indtryk, at danskerne gennem vores indtag af mad kan bremse den globale opvarmning, skønt vi kun står for én promille af de globale udledninger af drivhusgasser.

Hvad man til gengæld undgik at fornemme, var, at store dele af verden stod lige over for en gigantisk fødevarekrise som følge af krigen i Ukraine med knaphed på mad og stærkt stigende fødevarepriser. Det var ellers sådan, det tegnede sig på det tidspunkt. At det siden lykkedes for Tyrkiet at få en aftale i stand mellem Rusland og Ukraine om udskibning af korn gennem Sortehavet og derved undgå katastrofen, kunne ingen vide.

De samme temaer går igen

Nu har vi atter været til Madens Folkemøde, og debattemaerne var ikke kommet så meget videre siden sidst. Også i år handlede det meget om, hvad vi skal undlade at spise, men også om, hvad vi så har af muligheder. Og de kan alle sammen rummes inden for disse gennemgående nøgleord: Grøn og grønt, bæredygtigt, økologi og madspild, hvor sidstnævnte dog helst skal undgås. Hvis blot vi holder os til disse temaer, skal det nok gå alt sammen, især hvis det økologiske er grøntsager.

Det indebærer – som på sidste års folkemøde – at vi så vidt muligt skal undgå kød, og derfor blev et i øvrigt fremragende debatmøde om (meget begrænsede mængder af) oksekød i måltider italesat som det modigste, der er sket i nyere tid. Det var, forstod man, virkelig grænseoverskridende at tale om, at oksekød også godt kan indgå i en ret. Og vi gik fra folkemødet med det klare indtryk, at det heldigvis er noget, der sjældent sker, bl.a. fordi de plantebaserede fødevarer i alle afskygninger er meget udbredte.

Lidt om den virkelige verden

Tilbagevendt til realiteternes verden kan man konstatere, at omsætningen på årsbasis af plantebaserede alternativer til kød i Danmark har nået ca. 785 millioner kroner. Holdt op imod, at den totale omsætning af fødevarer i Danmark er oppe i hundredemilliarderkronerklassen, er det jo temmeligt beskedent, og når man på folkemødet fik indtryk af, at det nærmest forholder sig omvendt, må man spørge, hvad meningen med dette folkemøde er. Er det at danne en ramme for gode diskussioner om den mad, vi spiser, og om spændende potentialer, som man måske kan få inspiration til ved at handle i specialbutikker, eller er det at opføre et totalteater om en drømmeverden, der er langt væk fra virkeligheden? Det lignede mest det sidste.

Når man er så optaget af den globale opvarmning, kunne man også godt interessere sig lidt for den globale fødevareforsyning. Sortehavsudskibningerne hviler på kortfristede aftalefornyelser, der slet ikke kan tages for givet, og verdensbefolkningen vokser ubønhørligt med dertil hørende behov for en konstant voksende fødevareproduktion, der allerede halter bagefter med det resultat, at 700 millioner mennesker sulter.

Fromme ønsker er ikke nok

Hvordan kan Danmark bidrage her?

Nu eksporter vi årligt for ca. 100 milliarder kroner af animalske fødevarer, mens eksporten af vegetabilier – helt overvejende korn – er på ca. 8 milliarder kroner. Og jo, det er en talsammenligning, der kan diskuteres, bl.a. på grund af prisniveauer, men den siger dog lidt om vores bidrag til verdens fødevareforsyning og om, hvad vi er stærke i her i Danmark. Og hvis man ønsker, at forholdene skal byttes om, er det ikke nok med fromme ønsker og virkelighedsfjerne folkemøder. Så må der lægges en plan, og denne plan må tage udgangspunkt i virkeligheden, som den er, og ikke i, hvad man ville ønske, at den var.

(Indlægget har også været bragt som leder i Fødevaremagasinet. Skribenten har efterfølgende givet sin tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside. FødevareDanmark er paraplyorganisation for Danske Slagtermestre, Danmarks Fiskehandlere, Ostehandlerne i Danmark, KonditorBager samt foreningen SMV Fødevarer. Formålet med FødevareDanmark er at skabe et fælles talerør for små og mellemstore virksomheder og butikker indenfor fødevareområdet og at arbejde for, at det skal være enkelt og attraktivt at drive ansvarlig fødevarevirksomhed i hele Danmark).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top