Vandplanernes blinde øje

Der er stadig for ensidig fokus på kvælstof fra landbruget, forklarer Bæredygtigt Landbrugs faglige specialist

Anne-BL

Af Anne Smet Andersen, faglig specialist, Bæredygtigt Landbrug

Det er ret vildt, at de nye Vandområdeplaner III stadig kun har et ensidet fokus på at opnå god økologisk tilstand i havmiljøet. Det er til ved stadighed og udelukkende at kigge på kvælstofmængder, der bliver udledt fra landbruget.

Men meget andet er også i spil.

En ny undersøgelse fra Chalmers Universitet i Sverige viser f.eks., at store containerskibe udleder store mængder af tungmetaller, PAH’er og tjærestoffer direkte ud i havet. Der er f.eks. data fra 2018, hvor skibe udledte 57 kg vanadium, 16 kg nikkel og 2,3 kg arsenik, der alle er tungmetaller, bare i Københavns Havn. Dengang var der kun omkring 750 skibe med rørrensning, hvor disse tungmetaller stammer fra. I dag er der omkring 5000 sådanne skibe, hvilket har gjort forureningen meget værre. Og det er bare nogle af mange gifte og forurenende stoffer, der udledes fra skibe.

Men i Danmark måler vi ikke vandkvaliteten. Vi ser heller ikke på at opnå god økologisk tilstand ved andre metoder end kvælstofreduktion. At der udledes store mængder tungmetaller, som selv i meget fortyndet vand har stor betydning for muslinger og padders evne til at formere og udvikle sig, har åbenbart ingen betydning.

I det nye udkast til NOVANA 2023-27 er der for første gang kommet et afsnit om miljøforurenende stoffer. Det er glædeligt fagligt set, men man øger ikke antallet af målinger. Derfor er den kemiske tilstand for havet og vandmiljøet stadig ukendt for rigtig mange steders vedkommende.

Måling i vandmiljøet for kvælstof og fosfor er så nemt og billigt, at selv folkeskolebørn gør det. Mens undersøgelser for mange andre miljøfarlige stoffer kan være både dyrt og besværligt. Hvilket måske er en af grundene til, at NOVANA-programmet kun måler for disse stoffer én gang på fem år?

Men betydningen for havenes tilstand er stigende. Det bør erkendes.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse landsdækkende og lokale medier samt i landbrugspressen. Det gælder bl.a. den trykte udgave af Berlingske. Du kan også læse Maskinbladets hjemmesideversion via linket HER samt Vejle Amts Folkeblads netudgave HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top