Danmarks Radio har minsandten opdaget naturlovene

Selv den ellers altid landbrugskritiske mediemastodont har nu fået øjnene op for datotyranniet

aggesen

Af Jens Peter Aggesen, formand for Agerskovgruppen

Selveste Danmarks Radio skal have stor ros for i TV-Avisen forleden at skildre landmændenes virkelighed.

Landmændene, der netop har stået midt i høstarbejdet og kæmpet for at blive færdige af især en bestemt grund. Nemlig myndighedernes krav om, at hundredtusindvis af hektarer inden søndag 20. august skulle være høstet og tilsået med efterafgrøder. Ellers vanker der bøder og økonomiske sanktioner.

Særligt i år kommer kravet om efterafgrøder til at koste dyrt på klimaregnskabet. Landmændene tvinges af myndighederne til at høste kornet, før det er modent, og før det er tilstrækkeligt tørt for at nå det inden 20. august. Og skal man undgå, der udvikles giftige svampe i kornet hjemme i kornsiloerne, må kornet tørres og luftes med varmekanoner og store luftblæsere. Med enorme energiomkostninger og CO2-udslip til følge, hvis der skal sikres sunde fødevarer af danskdyrket korn til den kommende vinter.

Når staten i den grad søger at betvinge naturens gang med datoregler, skyldes det gammel og ensidig forskning om efterafgrødernes fortræffelighed til at opsamle restkvælstof i jorden. Uden tanke for den virkelighed, at afgrøderne er underlagt vejrets luner, sunde sædskifter og forskellige vækstvilkår fra år til år. På grund af bureaukratisk tænkning og politisk uvidenhed om biologi og natur, fik vi for mere end et årti siden indført det såkaldt datotyranni, hvor gennemsnitsberegninger fra klimaforholdene for årtier tilbage bruges som grundlag. Idioti og skrivebordsbetragtninger vil nogen kalde det, når det ikke er jordens tjenlighed, klimaet, vejret, den enkelte afgrødes tilstand og modenhed, der afgør landmandens arbejde i marken.

Som indslaget i TV-Avisen viste, bruger de skræmte landmænd nu al deres opmærksomhed på at opfylde lovkravene. Moderne hoveri, hvor staten er den onde herremand, der truer bønderne på brødet, hvis de ikke makker ret.

Godt, at DR nu er begyndt at skildre virkeligheden fremfor at udstille os bønder som uhyrer, der modarbejder grundvandssikring, klimatiltag og unødigt ressourceforbrug.

(Indlægget er også sendt som læserbrev til diverse medier. Skribenten er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har ligeledes ønsket teksten offentliggjort på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside). 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top