Kvælstof er ikke bare kvælstof

Det er som at sammenligne æbler med bananer, understreger Vagn Lundsteen om beskyldninger rettet mod landbruget

gødning

Af Vagn Lundsteen, AgroPro

Claus Vangsgaard er seniorkonsulent i Danva, der ud over at være repræsentant for danske vandværker også er organisation for spildevandsrensningsanlæggene (det praler de ikke så meget med).

Claus Vangsgaard beskylder kvælstof fra landbruget for at forringe vandmiljøet. Men intet er mere forkert. Kun nitrat kan udvaskes fra landbrugsjorden. Der kommer ikke væsentligt anden form for kvælstof fra landbrugsjorden. Det viser tusindvis af vandanalyser. Nitrat udgør mere end 90 procent af landbrugets kvælstofudvaskning.

Simpel kemi

Nitrat indeholder ét kvælstofatom og tre iltatomer. Det vil sige, at for hvert gram kvælstof tilfører nitrat tre gram ilt. Det er simpel kemi.

Undervejs til fjordene ”forsvinder” 2/3 af nitraten som følge af retention. Den resterende nitrat forsætter ud i bælter og indre farvende, hvor det fortyndes og nedbrydes op i atmosfæren gennem denitrifikation. Når foråret kommer, kan nitrat fra landbruget ikke længere måles. Derfor har mængderne heller ingen betydning for vandmiljøet. Derfor giver det ingen mening at reducere det. Man kan ikke reparere noget, som ikke er i stykker. Derfor viser 35 års reduktioner af nitrat heller ingen effekt på vandmiljøet.

Det, som har betydning for vandmiljøet, er organisk kvælstof, der kommer fra dårlig rensning fra rensningsanlæg, samt overløb af urenset spildevand. Organisk kvælstof kan ikke sammenlignes med nitrat, da organisk kvælstof både forbruger ilt og tilfører vandmiljøet et organisk lag, som lægger sig på bunden i fjorde og indre farvande.

Lille og stor betydning

Derfor er det ikke rigtigt, når Claus Vangsgaard hævder, at landbruget tilfører den største del af kvælstoffet til vandmiljøet. Det er at sammenligne æbler med bananer. At sammenligne noget, der ikke har nogen betydning for vandmiljøet, med noget, som har stor betydning.

Når der tages højde for effekten af kvælstof fra spildevand, sammenholdt med nitrat fra landbruget, udgør spildevandet nærmere 90 procent af kvælstofbelastningen.

Omkring fosfor er det interessant, at landbruget får skylden for 40 procent af fosforbelastningen, selvom alle ved, at fosfor er hårdt bundet i jorden. Fosfor kan kun tilføres til vandmiljøet via brinkerosioner og overfladevand. Desuden er der ingen steder, hvor fosfor måles fra rent drænvand. Alle steder løber spildevand fra husholdninger i drænvandet.

Gentagelser gør ikke løgn til sandhed

Det er trist, at Danva fordrejer sandheden og endnu mere trist, at vores egne ansatte i landbruget heller ikke forstår sammenhængen. Mange gentagelser gør ikke en løgn til sandhed.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i landbrugspressen, du kan eksempelvis læse Maskinbladets hjemmesideudgave via linket HER. Skribenten er tidligere direktør for Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top