Regeltyranni vinder igen over naturen

Det har intet med fleksibilitet at gøre at skulle vælge mellem dette eller næste års høst. Trækket i gødning, hvis den skrivebordsfastsatte så dato for efterafgrøder overskrides kan nærmest betragtes som en hævnstraf, skriver formanden for Bæredygtigt Landbrug

peter-kiaer-50-aar-1

Årets høst har været et forhindringsløb mellem bygerne. Selv på Sjælland mangler vi at høste en betydelig del. Det gør man også i andre dele af landet – specielt nordpå. 

Alligevel mangler vi handling fra ministeren omkring den famøse efterafgrøde regel, hvor landmanden skal have sået efterafgrøder senest den 20. August, ellers trækkes landmanden i sin mulighed for at gøde næste års afgrøder optimalt. Der skal altså sås inden marken er høstet. Det er ikke spor fleksibelt.  

Mange landmænd kæmper i disse dage med at få høsten ind – våd og umoden. Og bagefter presses for vådt halm, med store problemer til følge. Alene for at få sået efterafgrøderne og ikke på forhånd at decimere næste års høst. 

Den straffemodel, der er lavet i hele dette efterafgrødecirkus, er helt ufarlig. Den betyder intet for årets udledning, og giver kun en hævnstraf i form af en kraftig reduktion i næste års N-kvote. Det har på ingen måde nogen miljømæssig virkning på indeværende års udledning. Til gengæld kan landmanden ikke gøde sine planter optimalt næste år, så de kan stå stærkt op opsuge næringsstoffer.  

Det er ulidelige regler, lavet på danske skriveborde. Det har intet med EU at gøre, som nogen fortæller. Det har intet med ressourceoptimering eller klima at gøre, nu skal der jo bruges energi på at tørre vådt korn, så det er lagerfast. 

Det har intet med miljø at gøre – efterafgrøderne destrueres jo i løbet af vinteren af vejret eller af reglerne og står ikke klar til at optage næringsstoffer, når forårsudledningen begynder. 

Det er kun den nidkære kontrol, der vinder. 

Det eneste fagligt ansvarlige ville være at indføre en enkelt regel, der ville gavne alle – specielt klima og miljø: 

”Efterafgrøder skal sås, hvor der ikke sås vinterafgrøder, og der ikke har været sene afgrøder som roer eller kartofler. Såningen skal ske hurtigst muligt og på faglig forsvarlig vis efter høst.” 

Hvornår får vi indført ansvarlighed i dansk landbrugslovgivning til glæde for miljø og klima.  

Scroll to Top