Vådlagte lavbundsjorde kan være en klimabombe

Der er meget fokus på hvordan man kan fremskynde udtagning af lavbundsjorde. Ikke hvorfor. Selv Information har haft et større indlæg om hvordan. Argumentet imødegås her af vores faglige konsulent Jens Lund Pedersen

information_logo

Information omtaler 19. august 2023 de storstilede og politisk vedtagne planer om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorde i Danmark inden 2030. De skal efter planen omdannes til vådområder. Det kan ikke nås med den nuværende indsats, konkluderer artiklen. 

Det er nu meget heldigt. Omlægningen giver nemlig ikke den gevinst, der oprindeligt blev beregnet. Tværtimod. Omlægningen kan i stedet komme til at koste på klimabudgettet. 

Sådan lyder advarslen fra biologer, som nu advarer mod, at vådområder med ferskvand udleder flere skadelige klimagasser i form af metan, end hvis arealerne var dyrkede. ”Vi kan risikere, at nye vådområder slipper flere drivhusgasser ud, end de sparer os for”, siger professor i økologi ved Syddansk Universitet, Erik Kristensen således. 

Mange af lavbundsarealerne er gode dyrkningsbare marker, som, når de dyrkes effektivt, netto optager CO2 samtidig med de producerer fødevarer. Det er den viden, der gør det værd at se på hele dette lavbundsprojekt igen. Her skal den nyeste viden inddrages, i stedet for blot bevidstløst at hamre på, at man ikke har gennemført projekter, der nok er besluttet, men ud fra nyeste viden er forældet.  

Landbruget har masser af positive potentialer på klimaområdet – udtagning af lavbundsjord er ikke en af dem. 

Indlægget har været bragt i Information. 

Scroll to Top