Vi skal sikre det rene vand

Grundvandsparker er dog ikke vejen frem til at beskytte grundvandsressourcerne, påpeger Bæredygtigt Landbrugs konsulent i Jyllands-Posten som et svar til Aarhus-politiker

Vand glas

Af Bente Andersen, cand.agro., faglig konsulent i Bæredygtigt Landbrug, Svejstrupvej 8, 8660 Skanderborg

Grundvandsressourcen er under pres i Aarhus, derfor skal der gøres en indsats for at sikre det rene vand. Så langt er fagligheden med Thure Hastrup fra Aarhus Byråd og Aarhus Vand (JP Aarhus forleden). Det er ligeledes vigtigt, som Hastrup påpeger, at der skal være opmærksomhed også på biocider og andre miljøfremmede stoffer – ud over landbruget.

Desværre er Hastrups forslag til løsning af udfordringerne temmelig snævre. Hans forslag er at lave grundvandsparker. Det lyder besnærende. Men man skal forstå, at grundvandet under Aarhus består af et sammenhængende system under jorden. Man kan sammenligne det med et flodsystem, der krydser flere søer. Dvs. at den forurening, der rammer en underjordisk flod under midtbyen – f.eks. gennem en utæt kloak, eller når byens indbyggere maler deres træværk, og regnen får det til at løbe – ja, så rammer det også grundvandet under hele Aarhus Kommune, også ude på landet. Det hjælper grundvandsparker ude i landbrugslandet ikke på.

Samtidig er der specielt i Aarhus-området udfordringer med Arsen, der er et naturligt forekommende og meget giftigt stof. Arsen findes i problemkoncentrationer spredt over det meste af kommunen. Derudover er der udfordringer med gamle lossepladser – f.eks. ved Åbo Kildeplads, hvor stoffet 4-CPP er fundet med koncentrationer otte gange grænseværdien.

Alt dette føres afsted under jorden. Derfor hjælper det ikke at lave grundvandsparker bestemte steder. Det, der skal gøres, er at måle på vandet og finde ud af, hvad det indeholder af uønskede stoffer og så arbejde på kildeopsporing og få kilden til forureningen stoppet. Og tag så de største og giftigste forureninger først.

Det er et stort arbejde. Men før dette gøres systematisk, får vi ikke sikret det rene vand for de fremtidige generationer. Det vil hverken natur eller skov hjælpe på. Tværtimod viser det sig, at træernes rødder ligefrem kan give baner fra overfladen direkte ned til grundvandet. Det sker ikke under landmandens mark.

Vi skal alle sikre det rene vand – det skal der arbejdes fagligt korrekt for.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i JP Aarhus, her er avisens onlineudgave. Bente Andersens tekst er en reaktion på dette indlæg i avisen).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top