Bæredygtigt Landbrug om spildevands-klage: Miljøstyrelsen beskytter ikke miljøet

Styrelsen har frikendt sig selv og kommunen trods massiv spildevandsforurening i sjællandsk å – så nu går Bæredygtigt Landbrug til Miljø- og Fødevareklagenævnet

GF - Nikolaj Schulz 20222

Bæredygtigt Landbrug påklager nu en afgørelse fra Miljøstyrelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det sker i forbindelse med en sag om spildevandsforurening i Fladså.

”Miljøstyrelsen har frikendt sig selv, hvilket er helt grotesk. Nu går vi efter at få ophævet afgørelsen samt at få den henvist til fornyet behandling”, fortæller Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz.

Årsagen til klagen fra Bæredygtigt Landbrug er Miljøstyrelsens kendelse vedrørende udledning af ikke færre end 30.000 kubikmeter urenset spildevand til Fladså ved Mogenstrup i nærheden af Næstved i perioden fra november 2021 til april 2022. Episoden skyldtes et brud på en spildevandsledning, og blev opdaget af en lokal landmand. Styrelsen vurderer, at den massive forurening ikke har resulteret i en skade, der har medført betydelig negativ påvirkning i en sådan grad, at der foreligger en miljøskade eller overhængende fare for en miljøskade, der således skal behandles efter Miljøskadeloven. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed og frikender altså både sig selv og Næstved Kommune – bl.a. med baggrund i, at der ikke findes kemiske målinger fra hverken før, under eller efter hændelsen.

”Vores vandplanssag i Vestre Landsret forleden illustrerede tydeligt, hvor elendigt det danske måleprogram er, og hvordan hele overvågningsprogrammet er hullet som en si. Det kan man roligt fastslå, at sagen her endnu engang beviser. Hvordan kan man sige, at der ikke er sket en miljøskade, når der ikke måles?”, spørger Nikolaj Schulz.

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist understreger, at det er en trussel for miljøet, at der ikke bliver målt:

”Miljøstyrelsen er så vidt vides sat i verden for at beskytte miljøet – men det virker ikke sådan, når vi ser på konkrete forureningssager. Det kan være, at vi får lejlighed til at komme omkring emnet på vores vandløbskonference i Fredericia den 22. november”, lyder det fra Nikolaj Schulz.

(Ovenstående artikel er også sendt ud som pressemeddelelse, og bl.a. Effektivt Landbrug, Landbrugsavisen og Maskinbladet har bragt versioner af teksten).

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

2 kommentarer til “Bæredygtigt Landbrug om spildevands-klage: Miljøstyrelsen beskytter ikke miljøet”

 1. Søren Grothe Petersen

  Så er Bæredygtigt Landbrug og det lokale ålaug igen ude med riven efter spildevandsudledninger. Her konkret i Fladsåen ved Næstved.
  33.000.000 liter spildevand løb ud i åen over en periode på omkring et halvt år.
  Det er gjort op, at det svarer til et udløb på 2,5 liter i sekundet i gennemsnit. Det skal ses i forhold til vandløbets gennemsnitsvandføring på 850 liter i sekundet.
  En så lav koncentration af spildevand har selvfølgelig ikke forårsaget fiskedød, og ifølge Niras rapport var der ingen væsentlig påvirkning af den øvrige vandløbsfauna.
  Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ikke ses som andet end et aktuelt forsøg fra Bæredygtigt Landbrugs side på at fjerne fokus fra landbrugets udledninger af kvælstof til vores fjorde og kystvande, – som har forårsaget iltsvind med deraf følgende fiskedød.

 2. Finn Christensen

  Det er utroligt så mange, som har travlt med at påstå, at det er udledninger af kvælstof fra landbruget, – og det alene – som er skyld i iltsvind og fiskedød i fjorde og kystvande. Hvis det er tilfældet, hvorfor har over 30 -års vandmiljøplaner og øvrige tiltag mod landbruget så ikke virket – bare en lille bitte smule? Snarere tvært imod – efter hvad vi hører. Var det ikke snart på tide at kikke lidt i andre retninger?? Det ville seriøse forskere gøre.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top