Spildevandsskandalen fortsætter upåagtet

Statsrevisorernes barske kritik af det manglende tilsyn viser nødvendigheden af at fokusere på alle forureningskilder, skriver Bæredygtigt Landbrugs formand

kiær-peter-1

Af Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

Statsrevisorerne kritiserer nu i skarpe vendinger den udledning af spildevand, der foregår ukontrolleret og i store mængder.

”I 361 tilfælde er der indberettet, at mængden af spildevand er 0, selv om andre data viser, at der er udledt spildevand.”

”Konsekvensen af et utilstrækkeligt tilsyn er, at vandmiljøet, jorden og grundvandet kan være belastet unødigt.”

Sådan står at læse i en ny rapport fra Statsrevisorerne, som den 9. oktober underrettede Folketinget. Rapporten er offentligt tilgængelig, men den har desværre ikke fået megen medieopmærksomhed.

Det er grelle forhold, rapporten fortæller om.

Der blev udledt mest urenset spildevand fra overløb til Øresund. Her blev der lukket 6.967.860 kubikmeter spildevand ud, hvilket svarer til ca. 2.000 olympiske svømmebassiner. Den næststørste mængde af urenset spildevand fra overløb blev udledt til Odense Å, hvor tallet er 1.129.913 kubikmeter. Hvorfor mon disse to vandområder er i særlig problematisk tilstand?

Danmarkskortet i rapporten er overplastret af steder med overløb – og her mangler der tilladelser i 82 % af tilfældene. Hvor meget spildevand med næringsstoffer, kemi og organisk materiale er mon upåagtet løbet ud pga. den manglende kontrol? Og så er det endda blot de kendte udløbssteder, der er omtalt.

Man må spørge, hvorfor en sådan rapport ikke har mediernes bevågenhed. Spørgsmålet er også, hvilke konsekvenser den får, specielt set i lyset af den manglende interesse for den.

Vi ønsker alle rent vand. Derfor skal vi fokusere på at få alle forureningskilder væk – så vi atter kan drikke vand samt bade trygt, og så fiskene kan sprælle.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i både diverse dagblade samt i landbrugspressen. Se eksempelvis hjemmesideversionerne fra Aarhus Stiftstidende, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad og Fredericia Dagblad samt Maskinbladets og Effektivt Landbrugs onlineudgaver).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top