Vejle Fjord er danmarksmester i mest spildevand

Det er direkte usandt, at spildevand ikke har nogen betydning for iltsvind i fjorden, understreger æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug

gen-knud

Af Knud Jeppesen, moderne landmand, Jelling

Alfred Futtrup efterspørger i Vejle Amts Folkeblad den 12. oktober meget relevant, hvad spildevand bidrager med til iltsvind og døde fjorde. Og da hverken forsyning eller ansvarlige politikere har givet lyd fra sig, vil jeg komme med et indspark til debatten.

Vejle Fjord er nok den fjord, der har modtaget mest spildevand i de seneste 10 år. Der er ikke så meget kvælstof i det, men en del fosfor og ikke mindst organisk stof (afføring, slam m.m.), der nu ligger ude på fjordbunden og forbruger ilt til omsætning.

Gode penge i at forurene

Kommunerne skal hvert år indberette, hvor meget spildevandsoverløb de har haft, og hvor mange gange til Miljøministeriets PULS-database. I gennemsnit for de seneste otte år har Vejle Kommune udledt 1.300.000 m3 urenset spildevand fra fælleskloakerede områder direkte ud i vandmiljøet. Hvert år. Og langt over halvdelen er udledt til fjorden.

Ja, bare selve renseanlægget har i gennemsnit over de seneste otte år udledt 500.000 m3 uden om renseanlægget. Altså spildevand, der når helt frem til renseanlægget, men lukkes uden om og direkte i Vejle Å og ud i fjorden. Og da der kun betales afgift af det, der renses, tjenes der gode penge på alt det, der ledes uden om. Tåbelig politikerlogik.

Fækale bakterier i næsten alle prøver

Bare i Grejs Å er der ca. 20 overløbsbygværker, der udleder urenset spildevand direkte fra toiletter og husholdning, når kloakkerne ikke kan følge med. De havde overløb ca. 400 gange på et år, den med flest var 87 gange på et år! I 2020 blev det til 100.000 m3 ud i fjorden bare fra Grejs Å. Ikke så mærkeligt, at badevandsprøver fra en målestation i Vejle Å under togbroen viser fækale bakterier i næsten alle prøver.

”Men det er jo kvælstof fra landbruget, der dræber alt liv i fjorden”, udtaler de kloge og bedrevidende…

Jo, men 25 års målinger af nitrat-kvælstof i Vejle Å og Grejs Å viser, at det aldrig har været så lavt som nu, og koncentrationen ligger så lavt som 1 og 2,5 mg N/ pr L. Og EU’s krav til nitratindhold i drikkevand og vandløb er 11,3 mg N/L. Det har vi overholdt i mange år. Renseanlæg må udlede med 8 mg N /L, et krav der ikke er strammet i 35 år!

Hellere drikke drænvand end spildevand…

Så vores drænvand er så rent, at det kan drikkes, men når det bliver blandet med spildevand på vej ud i fjorden, er der da vist ingen, der vil drikke det?

Når vi kører i bil, når vi bruger rengøringsmidler, medicin, hormoner osv., kommer der miljøfremmede stoffer ud i fjorden. Når vi producerer fødevarer på markerne, er der brug for kvælstof, og der forekommer tab af det om vinteren, når det regner. Men om sommeren kommer 60 til 80 % af kvælstof og fosfor fra spildevand. Så at spildevand ikke har nogen betydning for iltsvind i fjorden, er direkte usandt. Ellers er det da helt tåbeligt, at Vejle Spildevand ofrer 100 mio. kr. på bedre rensning, hvis spildevand ”ingen” betydning har for fjorden!

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Vejle Amts Folkeblad. Skribenten er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top