Byrådsmedlemmer i Hjørring kræver spildevandsoverløb kortlagt

Erik Høgh-Sørensen og Frode Larsen forlanger overvågning og dokumentation af kommunens egne påvirkninger af vandmiljøet – ”alle byråd burde gøre det samme”, siger forslagsstillerne

spildevand-fra-overløbsrør

Sagen blev sparket til hjørne i et udvalg, da to byrådsmedlemmer forleden foreslog, at Hjørring Kommune skal tage skridt til fuldt ud at overvåge og dokumentere kommunens egne påvirkninger af vandmiljøet.

”Det er fint nok at behandle forslaget grundigt, men vi er ikke medlemmer i det pågældende udvalg, og forslaget hverken kan eller skal syltes dér. Især ikke når kritikken i disse år er så hård ved landbruget. Så om nødvendigt trækker vi forslaget tilbage i byrådet og sikrer en afstemning om vandmiljøet”, forklarer Erik Høgh-Sørensen fra UFP-borgerlisten, der står bag initiativet sammen med Frode Larsen fra Nye Borgerlige.

Ingen skal kaste sten mod landbruget…

I første omgang skal kommunens teknik- og miljøudvalg vurdere de to byrådsmedlemmers forslag om at kortlægge fælles- og separatkloakerede udledninger af spildevand samt bypass fra rensningsanlæggene.

”Det, vi har foreslået her, burde samtlige byråd i Danmark gøre. Jeg tror, at der i Hjørring vil vise sig flertal for at få helt styr på kommunale overløb og den miljøforurening, der følger med. Udgangspunktet for Frode Larsen og jeg er, at ingen skal kaste sten mod landbruget, hvis man ikke samtidig har styr på kommunernes og byernes rolle”, siger Erik Høgh-Sørensen.

Kommunen burde stilles ligesom borgerne

Ifølge Frode Larsen burde Hjørring Kommune slet ikke udlede urenset spildevand:

”Jeg ved godt, at det vil være dyrt at undgå, men kommunen burde stilles ligesom almindelige borgere”, forklarer Nye Borgerlige-politikeren.

Bæredygtigt Landbrugs æresmedlem, Jelling-landmanden Knud Jeppesen, er en af de faglige kilder bag de to byrådsmedlemmers forslag. Ifølge dokumentationen er Hjørring Kommunes overløbstal ikke indberettet korrekt, idet tallene er tilrettet som standardtal af Miljøstyrelsen. Der mangler også en del målinger og tilladelser ifølge bilagene, som for en god del er baseret på kommunens egne oplysninger.

Bæredygtigt Landbrug nævnt under byrådsdebatten

Bilagene, der blev fremlagt på byrådsmødet forleden, stammer fra både Knud Jeppesen og tænketanken Growz. Såvel Knud Jeppesens som Bæredygtigt Landbrugs navn blev nævnt af borgmester Søren Smalbro (V) under debatten på det seneste byrådsmøde, som du kan se via linket her (spol selv hen til dagsordenpunkt nummer 19).

”Det er en alvorlig sag”, medgiver borgmesteren, som i øvrigt er landmand.

Når debatten i videoen kan synes mat og afdæmpet, skyldes det, at et byrådsmedlem i punktet forinden netop har meddelt, at hun går på orlov som følge af en alvorlig sygdom.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

Scroll to Top