Hvorfor blot beregne, når man kan måle?

Debattør Jørgen Lund Christiansen tilbageviser her en lang række af de gængse påstande om vandmiljøet – her i en replik til Danmarks Naturfredningsforening. 

Jørgen Lund Christiansen

Ekstern skribent 

Af journalist og foredragsholder Jørgen Lund Christiansen, Skanderborg 

Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening, DN, putter i Stiften 21. november mig i bås med ”landbrugslobbyen”. Modsat Nygaard og hans præsident, vicepræsident med flere er jeg ikke på nogens lønningsliste, så han – der er betalt lobbyist – skyder ved siden af.  

Jeg erklærer mig endnu engang enig i, at sundhedstilstanden i vore indre farvande er et stort problem. Samtidig fastholder jeg, at DNs og professor Stiig Markagers bondebashing er baseret på et akademisk tyndt beregningsgrundlag og dermed snæversynet. Hvorfor nøjes med at beregne kvælstofudvaskning, når man kan måle? Hvorfor præsentere en ”forskning”, der giver grund til mistanke om sjusk, bevidst eller ubevist?  

DN og ”forskerne” indregner ikke temperatur- og årstidsforskelle. I vækstsæsonen er der optimalt kvælstofoptag af afgrøderne. Landbrugets udledning sker om vinteren, når der ikke sker algevækst. Udledning fra kloakker udenom vore rensningsanlæg sker typisk i vækstsæsonen og selvklart stærkest ved vore kystbyer. At friholde Aarhus som delårsag til bugtens pløre og manglende fisk vidner ikke om faglighed. I de tre kritiske sommermåneder kommer f.eks. op til 85 pct. af tilførslen til store dele af Øresund fra urenset kloakvand. Dette faktum og tilførslen af kvælstof fra landene omkring Østersøen og fra Nordsøen er ikke tilstrækkeligt belyst.  

Den beregnede kvælstofudledning fra landbruget er halveret de seneste 35 år – uden at det har givet fremskridt på havbunden. Det er 50 år siden, Flemming Juncker mindede os om, at kvælstof i sig selv ikke giver vækst, der skal fosfor til også. Og modsat kvælstof, der fordamper, ophobes fosfor i miljøet. ”Forskerne” bagatelliserer. Hvad med seriøst at gå ind i problematikken?   

Nygaard forholder sig ikke til, at Stiig Markager gik ud med en ufuldstændig Second Opinion rapport og stjal fokus på et forsimplet grundlag. Den færdige rapport, som medierne stort set ikke har beskæftiget sig med, siger klart, at Danmark ikke kan nå EU’s 2027-mål – fordi vore nabolande ikke har styr på tingene og har benyttet sig af muligheden for 10 års udsættelse. Til trods for, vand ikke kender til nationale grænser, fremturer DNs lobbyister med 2027-målsætningen og overser rapportens henstilling om at løse problemet sammen med de relevante nabo-nationer. 

Præcis samtidig lancerer DN som førerhund i en gruppe af ni grønne organisationer en plan, en vision, om markant afvikling af landbruget: I ramme alvor kræves 90 pct. af svineproduktionen, 75 pct. af fjerkræproduktionen og 70 pct. af kvægsektoren nedlagt. Også her er DN ude af kontakt med befolkningens flertal, jf. en nylig meningsmåling offentliggjort i Altinget, som viser, at 68 pct. mener, landbruget har et passende omfang, måske endda godt må fylde mere. DNs afviklings”vision” kommer i en tid, hvor fødevareproduktion ligesom adgang til energi i stigende grad er et sikkerhedsspørgsmål – og mens EU kun lige kan brødføde egen befolkning. DNs krav vil betyde farvel til den danske fødevareklynges eksport på 200 milliarder kroner og tynde slemt ud i de 190.000 jobs, der er her.  

Indlægget har været bragt i flere dagblade. Jørgen Lund har givet tilladelse til at det bringes her.  

3 kommentarer til “Hvorfor blot beregne, når man kan måle?”

  1. Hvordan ved du landbrugets udledning er halveret når ingen har målt udledningen? Mængden et beregnet “på et tyndt akademisk grundlag”…. som du selv skriver.

  2. Jeg synes i skal udnævne Jørgen Lund Christiansen til ekspert. “Debattør” klinger lidt forkert…

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top