Landbruget fortrænger fossile energikilder

At udvikle landbruget med respekt for den animalske produktion gavner også klimaet, understreger Bæredygtigt Landbrugs faglige specialist

anne-smet-andersen

Af Anne Smet Andersen, cand.scient. i kemi og biologi samt faglig specialist, Bæredygtigt Landbrug

Dansk landbrug kan og vil nå klimamålene i 2030. Det skal nås ved en lang række tiltag i marken og i stalden. Det skal ske ved tilsætningsstoffer til fodring, ved nye dyrkningsmetoder og optimering af management på de enkelte landbrugsbedrifter. Det store fokus skal ligge på energiproduktion, der kan fortrænge fossile brændstoffer.

Landbruget er storleverandør af vedvarende og fossilfrie energikilder og egnede arealer til sol og vind. Det kan blive endnu mere.

Vind- og solenergi bygges i høj grad på landmandens tage og marker. Halm anvendes til energi, og biogas produceres bl.a. af dyrenes efterladenskaber.

Også andre fossilfrie energikilder som f.eks. A-kraft bør indtænkes, hvis vi udelukkende skal producere fossilfri, stabil energi til at dække hele det danske behov.

Biogas kan helt fortrænge den naturgas, vi bruger i dag. Naturgas er en fossil energikilde i modsætning til biogas. Der vil være rigeligt biogas til at dække gasforbruget i 2030. Opgraderet biogas kan sendes direkte ud i det danske gasnetværk. På sigt kan biogas anvendes i lastbiler og store maskiner.

Landbruget skal derfor også godskrives CO2-mæssigt, når landbrugets energikilder på den måde fortrænger de fossile brændstoffer.

Fossile brændstoffer som olie og kul forskyder CO2-balancen, når det afbrændes. I 2023 forbruges der stadig store mængder kul i Danmark, som forurener 60 procent mere CO2 end den samme energimængde i fossilt naturgas. Samtidig kører mange biogasanlæg, der producerer grøn fossilfri energi, ikke på fuld styrke. Ville det ikke være meget bedre at udnytte biogasanlæggenes fulde potentiale end at blive ved med at brænde forurenende kul og naturgas af?

Dansk landbrug er langt på vejen mod fossilfri energiproduktion. Vores samfund har stadig brug for energi, for el og brændstoffer, for fødevarer og dyr, der afgræsser naturarealer. Derfor skal vi udvikle landbruget til gavn for vores samfund. Til gavn for klimaet.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i både diverse dagblade samt i landbrugspressen, se eksempelvis hjemmesideversionerne fra Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad, Fredericia Dagblad, Dagbladet Ringkøbing-Skjern samt Effektivt Landbrugs onlineudgave).

Scroll to Top